Läroplan för förskolan, Lpfö, förslag 2018

Publicerat

Här hittar du Skolverkets förslag till reviderad läroplan för förskolan. I förslaget har bland annat begreppet undervisning och förskollärarens ansvar förtydligats.

laroplansforslag_300.jpg

Skolverket har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av förskolans läroplan, för att förtydliga förskolans uppdrag.

Förslaget lämnades över till Utbildningsdepartementet i mars 2018. Det är nu regeringen som fattar beslut om den reviderade läroplanen ska införas och när detta i så fall ska ske.

Eftersom förslaget redan nu omnämns i många diskussioner i förskolevärlden har vi velat göra det enkelt för alla att hitta det här på Förskoleforum, även om det än så länge alltså bara handlar om ett förslag.

Ladda ned Skolverkets förslag till reviderad läroplan för förskolan (2018).

 


Vill du veta mer om förslaget, hur det tagits fram och hur processen ser ut, finns information och länkar på Skolverkets webbplats.