Läroplan för förskolan – reviderad 2018

Publicerat

Förskolans nya läroplan är nu klar, och den gäller från och med 1 juli 2019. Här kan du läsa mer och ladda ned den beslutade versionen.

På en presskonferens 29 augusti meddelade Gustav Fridolin att regeringen beslutat att införa en reviderad läroplan för förskolan och att den ska gälla från 1 juli 2019.

Nytt jämfört med Skolverkets förslag

I den version man nu tagit beslut om är en del av innehållet förändrat i förhållande till det förslag som Skolverket lämnade våren 2018. Här följer de ändringar som beskrivs som de största i relation till Skolverkets förslag, enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

Högläsning lyfts fram

Det läsfrämjande och språkutvecklande arbetet i förskolan lyfts fram ytterligare. Barns möjligheter att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om texter betonas som viktiga inslag i detta arbete. 

Tydligare om yrkesrollerna

Förskollärarnas ansvar för utbildning och undervisning har tydliggjorts, samtidigt som barnskötarnas roll lyfts fram som viktig för barns utveckling och lärande.

Tillägg om barns integritet

Barns rätt till kroppslig och personlig integritet skrivs för första gången in i läroplanen. I ett mål för förskolan betonas att varje barn ska få förutsättningar att utveckla medvetenhet om rätten till sin integritet.

Källa: Pressmeddelande från Regeringskansliet 2018-08-29.


Ladda ner den reviderade läroplanen (reviderad 2018, giltig från 1 juli 2019).

 

Skolverket ger utbildning

Skolverket kommer ett erbjuda stöd inför att den reviderade läroplanen träder i kraft.

Under hösten 2018 blir det till att börja med webbinarier om förändringarna i läroplanen. Läs mer på Skolverkets webbplats.