Ledarskap i förskolan

Ledarskapet i förskolan har förändrats radikalt under årtiondena. Olika reformer och direktiv får konsekvenser inte bara för chefskapet utan också för det vardagliga arbetet med barnen. I boken Ledarskap i förskolan ges bakgrund och diskussionsunderlag för att förstå dagens utmaningar för förskolans ledare.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader