Vikten av småprat

Barn med sent eller svagt språk hamnar ofta i ett dilemma: det är i leken som språket utvecklas, men för att bli delaktig i gemenskapen behöver man språket. Barbro Bruce benar upp problematiken och lyfter fram det vardagliga småpratet som ett både enkelt och verkningsfullt sätt att hjälpa dessa barn.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader