Digitalisering


digitalt

De digitala verktygen ger nya spännande möjligheter i förskolans värld, men ställer också nya krav. I det här temat hittar du både inspiration och konkreta tips för vardagen i förskolan, och resonerande artiklar som tar upp viktiga frågor om digitaliseringen i förskolan.

Artikel
Barnens intresse var tydligt. De var helfrälsta på Pokémon. – De fick visa vägen för vårt val av projekt, säger förskolläraren Emma Larsson på S:t...
Kommentera (1)
4 gillar
Artikel
Förskoleforums appexpert delar den här gången med sig av appar för de inommusikaliska aktiviteterna.
Kommentera
2 gillar
Artikel
Förskolans läroplan revideras och ett starkare fokus läggs på att förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle. I Upplands Väsby satsas det redan...
Kommentera (1)
1 gillar
Artikel
En surfplatta som pedagogiskt verktyg? Appar som lärandematerial? Jadå, nu vill till och med Skolverket att fler appar ska in i verksamheten....
Kommentera (1)
2 gillar
Artikel
Språk lär vi oss bäst i samspel med andra, och lek, bokläsning och samtal med barnen är våra viktigaste verktyg. Men många har nu också upptäckt...
Kommentera (1)
4 gillar
Artikel
För förskolläraren Mathilda Strandberg har 3D-skrivaren gett arbetet en ny dimension. – Barnen tycker att det är riktigt spännande, säger hon.
Kommentera
1 gillar
Artikel
I en alltmer internationaliserad värld krävs det kunskap och förståelse kring internationella frågor. På Änghagens förskola i Malmö har förskollärare...
Kommentera
3 gillar
Artikel
På Brunnsberga förskola ser pedagogerna digitala verktyg som en del av allt material som finns på förskolan. Förskolan arbetar medvetet med material...
Kommentera
Artikel
Petra Petersen undersöker i sin forskning vad som händer med barns delaktighet när de använder pekplattan och olika appar.
Kommentera
Artikel
Barns populärkultur måste få ta plats i förskolan. Det är såväl en rättighet för barnen som en skyldighet från vår sida som pedagoger att låta...
Kommentera
Artikel
Mörarps förskola i Helsingborg använder Instagram som en del i att höja den pedagogiska medvetenheten och kvalitén på förskolan. Dokumentation som...
Kommentera
Artikel
Surfplattan är inte enbart ett innesittar-verktyg. Ta med den ut! Och låt barnen vara producenter! Denna uppmaning kommer från Anna Stigsdotter – leg...
Kommentera