Digitalisering


digitalt

De digitala verktygen ger nya spännande möjligheter i förskolans värld, men ställer också nya krav. I det här temat hittar du både inspiration och konkreta tips för vardagen i förskolan, och resonerande artiklar som tar upp viktiga frågor om digitaliseringen i förskolan.

Artikel
Petra Petersen undersöker i sin forskning vad som händer med barns delaktighet när de använder pekplattan och olika appar.
Kommentera
Artikel
Barns populärkultur måste få ta plats i förskolan. Det är såväl en rättighet för barnen som en skyldighet från vår sida som pedagoger att låta...
Kommentera
Artikel
Mörarps förskola i Helsingborg använder Instagram som en del i att höja den pedagogiska medvetenheten och kvalitén på förskolan. Dokumentation som...
Kommentera
Artikel
Surfplattan är inte enbart ett innesittar-verktyg. Ta med den ut! Och låt barnen vara producenter! Denna uppmaning kommer från Anna Stigsdotter – leg...
Kommentera
Artikel
Gruppen Förskolan.se på Facebook är enligt beskrivningen ”en mötesplats för alla som är intresserade av förskolans innehåll och utveckling”. Många...
Kommentera
Artikel
Att jobba med programmering i förskolan – är det verkligen någon bra idé? Absolut, ni kan tillsammans med barnen lära er att programmera med robot-...
Kommentera
3 gillar
Artikel
På Facebook flödar åsikterna. Även när det gäller förskolan. Sociala medier används allt mer av både förskolor och föräldrar för att informera eller...
Kommentera
Artikel
Många är intresserade av att arbeta med film i förskolan. Här kan den digitala teknikern verkligen underlätta. Sarah Wolf Näsström går igenom vilka...
Kommentera
1 gillar
Artikel
I Västerås satsar stort på den digitala utvecklingen i förskolan. IKT-mentorn Fredrik Söderlund har en nyckelroll i detta arbete. Här skriver han...
Kommentera
Artikel
Jag tror att det finns ett stort värde i att barn får utrycka sig på olika sätt, såväl analogt som digitalt. Det ena utesluter inte det andra. Att...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Fredrik Söderlund är IKT-mentorn som satt Västerås på den digitala förskolekartan. Här delar han med sig av tips och tankar om digitala verktyg i...
Kommentera
1 gillar
Artikel
När barnen utvecklat en grundläggande kamerakompetens börjar de bli mogna för större utmaningar. Kanske vill de gestalta en saga eller härma populära...
Kommentera