Samtal om barns rättigheter för att upptäcka övergrepp

Samtal om barns rättigheter för att upptäcka övergrepp

Det finns inga specifika symptom som talar om för oss att ett barn utsätts för misshandel eller sexuella övergrepp. Många barn vet inte heller att föräldrar faktiskt inte får slå sina barn. Samtal som medvetandegör barnen om deras rättigheter är därför av största vikt.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader