Att erövra nya språk – kommunikation med och utan ord

Default image

En kurs om det viktiga samspelet när små barn erövrar sitt första språk och nyanlända barn erövrar ytterligare ett språk.

Oavsett om det är små barn som erövrar sitt första språk eller om det är nyanlända som erövrar ytterligare ett språk så sker språkutvecklingen i nära samspel med personer i deras omgivning.

Språk omfattar många olika aspekter och nyanser, bland annat förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter, intresse för skriftspråk, förståelse för symboler, förstå och tolka kulturella sammanhang och mycket mer. Det är av vikt att de som finns i barnens närhet har en medvetenhet om olika aspekter av kommunikation och bidrar till att skapa gynnsamma förutsättningar för att förstå och göra sig förstådd.

Ur innehållet

  • Språksyn och språknormer
  • Ordlös kommunikation
  • Förstå och tolka kulturella sammanhang
  • Förståelse för symboler
  • Språkets byggstenar och språklig medvetenhet
  • Läsa på flera språk?
  • Matematiska begrepp
  • Bok- och länktips 

Målgrupp

Alla som jobbar inom förskolan.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning