Att våga förändra dig själv och din förskola

Default image

Varje pedagogs val i vardagsarbetet har stor påverkan på våra barns förutsättningar till utveckling och lärande. För att skapa ett helhetstänk kring allt som sker i förskolans verksamhet behövs det, med barnens behov som utgångspunkt, medvetna strategier.

I den här kursen delar Christina Boork-Schillgard med sig av tankar och konkreta förslag på hur man som pedagog når framgång med sin förskoleverksamhet.

Ur innehållet:  

  • Förskolans framgångsfaktorer
  • Professionella pedagoger
  • Pedagogisk dokumentation

Kursen tar även upp vikten av ett tydligt ledarskap inom förskolan med en medveten strategi av diskussioner och kompetensutveckling.

Kursen vänder sig i första hand till personal inom förskolan och i förskoleklasser. Även grundskolans personal har stort utbyte av kursen då fokus ligger på barnsynen och kunskapssynen.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning