Bornholmsmodell för förskola

Default image

Språklig medvetenhet för yngre barn. Vikten av att arbeta medvetet med språk i förskolan kan inte nog understrykas och forskning har på ett övertygande sätt visat att det gagnar alla barn. Det finns i dag en rad material och verktyg som är anpassade för och som riktar sig till förskolans yngre barn.

Kursen Bornholmsmodell för förskolan tar upp olika aspekter av språklig medvetenhet och ger förslag på lekar för 2–5-åringar som kan användas i det dagliga arbetet i förskolan för att ge barnen möjlighet att reflektera kring ord, meningar och rim. Kursledaren Gun-Britt Hedström ger även litteraturförslag och går igenom bra språkmaterial för förskolan.

Kursen riktar sig till förskolans medarbetare och andra som arbetar med barn i åldrarna
1–5 år.

Kaffe/te och smörgås ingår.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning