Den professionella pedagogen

Default image

Vi vet att vår verksamhet är under förändring, men vad är det vi ska förändra och hur? Genom att tydliggöra vår yrkesroll och vårt uppdrag synliggörs förändringsprocessen.

Om vi använder pedagogisk dokumentation som ett förhållningssätt får vi syn på hur barnen kan bli huvudpersoner i sin vardag. Helena Olsson berättar om hur vi kan skapa en pedagogisk miljö utifrån en barn- och kunskapssyn som grundar sig i läroplanens intentioner och som hjälper oss att fördjupa barns lärande.

Flera praktiska exempel ges på hur vi kan finna vägar att utgå från barnens tankar och genom dem fördjupa deras lärande med hjälp av miljön och de hundra språken.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning