Dokumentation och förskoleutveckling med surfplattan som verktyg

Kursen introducerar surfplattans potential att underlätta arbetet, göra lärandet modernt, lustfyllt och varierat samt att dokumentera allt barnen och vi förskollärare gör.

En workshop uppdelad på tre tillfällen där det ingår uppgifter att pröva i den egna verksamheten mellan kurstillfällena. Allt för att stödja utvecklandet av arbetet med surfplattan som ett kraftfullt verktyg.

Surfplattan är på många förskolor ett givet inslag. Det är ett verktyg med en enorm potential att underlätta arbetet, göra lärandet modernt, lustfyllt och varierat samt att dokumentera allt barnen och vi förskollärare gör. Verktyget kan också användas för att stödja lärandet och för att kommunicera med föräldrar. Ett verktyg som bör användas i dagens förskola.

Det är många som fortfarande känner sig lite obekväma med verktyget och inte utnyttjar surfplattan på ett optimalt sätt. Vi har därför skapat en workshop tillsammans med en av de stora pionjärerna inom arbetet med att jobba med surfplattan i förskoleverksamheten.

Gruppen är maximerad till 40 deltagare och en behovsinventering av deltagarnas önskemål görs inför kursstart. Detta ligger sedan som grund för delar av kursinnehållet.

Ur innehållet:

Dokumentations- och verksamhetsstöd:

 • Skapa underlag för pedagogisk dokumentation
 • Kommunikation med föräldrar
 • Stimulera språklig utveckling, naturvetenskaplig nyfikenhet och matematisk förmåga
 • Stimulera samarbete mellan barnen

Tekn​iker:

 • QR-koder
  • Ett verktyg för kommunikation som är enkelt och otroligt uppskattat av föräldrar
  • Ett verktyg för att göra spännande uppdrag för barnen
  • Fota och filma
 • Fotografera i slow-motion
 • Redigera filmer
 • Föra över bilder mellan olika medier
 • Tillverka e-böcker (foto och/eller film) med barnen

Ett stort antal appar kommer att presenteras för att underlätta för deltagarna att göra surfplattan till ett kraftfullt verktyg som skapar lust och lärande i den dagliga förskoleverksamheten.

Bra att veta 

Medtag surfplatta. Information om vilka appar som ska vara nedladdade innan kursstart kommer innan kursstart.

Kursintyg delas ut vid avslutad kurs.

OBS! Kursen består av tre tillfällen

Mer information

Läs mer om kursen eller gör en bokningsförfrågan på Studentlitteraturs webbplats.

Bokningsförfrågan