Kreativitet, kunskapande och glädje uppstår i möten

Default image

En kurs som utgår från ett barns kvalitetsperspektiv. När, var och hur skapar vi förutsättningar för att barnet ska få uppleva förskoledagen som en dag fylld av möjligheter?

”Utifrån ett sådant synsätt kan kunskap förstås som något som uppstår i alla de olika slags förbindelser som upprättas i ett barns tillvaro.”

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation, Skolverket 2012

Kursen utgår från

  • hur nyfikenhet och kreativitet uppstår, och bidrar till kunskapandet, men också hur glädje och empati utvecklas genom att barn och pedagoger möts i meningsfulla sammanhang
  • hur pedagogisk dokumentation är det reflektionsverktyg vi behöver som stöd för att förstå det som händer
  • hur vi behöver utmana den traditionella organisationen av den dagliga verksamheten för att skapa andra möjligheter till möten.

Teorier, styrdokument och praktisk verklighet sammanfogas i föreläsningen så att det bildar den helhet som våra barn är värda att möta i vardagen.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning