Språklig medvetenhet – Bornholmsmodellen

Default image

Om vikten av att tidigt förebygga läs- och skrivsvårigheter med Bornholmsmodellen och andra liknande material

Om vikten av att tidigt förebygga läs- och skrivsvårigheter med Bornholmsmodellen och andra liknande material

Språklig medvetenhet är en viktig förutsättning för att barn ska kunna lära sig läsa och skriva. Omfattande forskning har visat att barn som inte utvecklat någon högre grad av språklig medvetenhet när de börjar skolan oftast får stora problem med läs- och skrivinlärningen.

I Språklig medvetenhet – Bornholmsmodellen framhålls vikten av en språkträning som är regelbunden, medveten och lustfylld. Vetenskapliga forskningsresultat av Bornholmsmodellen exemplifieras med roliga och lättsamma situationer från kursledaren Gun-Britt Hedströms egna erfarenheter.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning