Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Default image

Vad är förskolans kvalitet och hur kan vi synliggöra och förbättra den? Grunden bygger vi genom att följa upp verksamheten kontinuerligt och systematiskt. Vi behöver både en organisation och verktyg för detta.

Ett utökat kvalitetsarbete med pedagogisk dokumentation som grund.


”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas”, står det i Lpfö 98/2010. Vad är förskolans kvalitet och hur kan vi synliggöra och förbättra den?

Grunden bygger vi genom att följa upp verksamheten kontinuerligt och systematiskt. Vi behöver både en organisation och verktyg för detta. Christina Boork-Schillgard tar upp vilka utgångspunkter för kvalitetsarbetet som är viktiga att tänka på. Hon ger dels konkreta förslag till en organisation där alla kan bli delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet, och dels kunskap om hur vi genom pedagogisk dokumentation synliggör barnens beteende i relation till arbetssätt, miljö och material. Christina Boork-Schillgard delar med sig av såväl sin mångåriga erfarenhet som sin rika verktygslåda.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning