Upptäck naturvetenskap i förskolan

Default image

För dig som vill upptäcka naturvetenskap tillsammans med barnen utifrån deras uppslag och idéer. Kursen innehåller både en teoridel och en workshopdel med praktiska experiment.

Förskolebarn upplever, undersöker, utforskar och upptäcker naturvetenskapens olika fenomen hela tiden i sin vardag. De utforskar omvärlden med hela kroppen och alla sina sinnen. Alla dessa upptäckter ligger till grund för lärandet.

Karin Persson-Gode ger en bakgrund till hur arbetet med experiment och naturvetenskapligt upptäckande vuxit fram i samspel med barnen. Hon upplyser om de arbetsmetoder som visat sig fungera och hur de olika experimenten börjat på ett sätt, men slutat på ett helt annat genom att man tagit tillvara barnens uppslag och idéer.

Genom att använda naturvetenskap som en metod i arbetet med förskolebarnen kan vi stimulera deras upptäckarlust och nyfikenhet. Att använda experiment som en utgångspunkt för reflektion och utforskande är ett sätt att ge barnen en lekfull ingång till naturvetenskap. Arbetet med naturvetenskap kopplas ihop med läroplanen för förskolan, men även med olika pedagogers forskning kring lärande i förskolan.

Under workshopdelen får deltagarna praktiskt prova på flera olika naturvetenskapliga experiment som är anpassade för förskolebarn. Under experimenterandet får deltagarna även prova på att vidareutveckla experimenten för att därmed skapa ytterligare nya möjligheter att se de naturvetenskapliga fenomen som studeras. Vi kommer bland annat att undersöka blandningar av bakpulver och vinäger, laborera med statisk elektricitet, utforska hur salt ändrar vattnets densitet och hur många spikar som behövs för att sänka ett flytande äpple.

Genom olika undersökningar kommer vi ta reda på hur många olika egenskaper en apelsin har, och om en morot flyter eller sjunker i olika vätskor. Vi ska ta reda på om det går att sänka en båt gjord av en värmeljuskopp och i så fall vad som är mest effektivt att använda, och lära oss leka med klassiska fysikexperiment.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning