Anna Söderström Ahrborn

Anna
Söderström Ahrborn

Anna Söderström Ahrborn är förskollärare, pedagogista samt tf förskolechef, och har utbildat och processlett i många år, såväl i stora som i mindre sammahang samt både med kommunala samt enskilda huvudmän. Sitter i styrelsen för Reggio Emilia institutet.