Helena Olsson

Helena
Olsson

Helena Olsson har lång erfarenhet som förskollärare och pedagogista och arbetar idag som pedagogisk utvecklare. Hon har varit med att starta upp flera nya förskolor. Som pedagogista och pedagogisk utvecklare har hon arbetat mycket med att vara ett stöd i att skapa organisationer där man tänker en sammanhållen och gemensam förskola, och inte förskolor i förskolan.

Helena Olssons huvudinriktning är att arbeta för en jämn kvalitet på en förskola, utmana pedagoger i deras arbetssätt, förhållningssätt och att iordningsställa de pedagogiska miljöerna.