Matematik


Matematik

Hur kan vi hjälpa barnen att utveckla sitt matematiska tänkande? I förskolans mångfacetterade vardag och pedagogiska verksamhet öppnas många möjligheter. Arbetet med former, mönster, storlek, antal och siffror problematiseras och uppmärksammas här. Du får många tips, bland annat av Camilla Björklund i hennes artiklar om didaktik i de små barnens matematik. Det finns också mycket annat att läsa, som exempelvis det stora matematikprojektet i Kungälvs kommun och om lustfylld matematikträning i skogen!

Artikel
Pedagogiska påskharen tittar fram igen! Ladda ner påskharens flanobilder nu, och räkna och rimma på 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7.
Kommentera
6 gillar
Artikel
Matematikaktiviteter kan med fördel göras utomhus. Men ibland inbjuder inte vädret till några längre stunders matematiklek. Som tur är finns det...
Kommentera
5 gillar
Artikel
Matematik är så mycket mer än plus och minus. Eller vad sägs om att baka lite matematik? – Introducera matte genom lek och utforskande, säger Eugenia...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Hur kan du som ansvarig för den pedagogiska verksamheten utveckla allas kunnande och intresse i att undervisa i matematik på din förskola? Eva...
Kommentera
4 gillar
Artikel
Artikelsamlingen av Ann S. Pihlgren om undervisning och lärande i förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel –...
Kommentera
Artikel
Det finns stora kvalitetsskillnader i arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik. Det visar Skolinspektionens granskning av 22 förskolor runt...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Vissa grundläggande matematiska förmågor är viktigare än andra att utveckla och följa upp i förskolan, menar Ann S. Pihlgren. Detta är del 5 i hennes...
Kommentera
2 gillar
Artikel
En artikelsamling om Bishops sex matematiska aktiviteter – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Förekommer matematikundervisning i förskolan? Och stöttar den i så fall de matematiska förmågor som anges i läroplanen? Del 4 i Ann S. Pihlgrens...
Kommentera
Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex matematiska aktiviteter och visar hur de kan omsättas i praktik. Denna del tar upp matematiskt...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Den här artikelserien utgår från Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. Denna del tar upp jämförelser, måttenheter och mätsystem, längd,...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. Denna del tar upp aktiviteter som på ett lekfullt sätt...
Kommentera
3 gillar