Relationer och kommunikation


Relationer och kommunikation

I känslornas värld kan mycket hända, därför leder Maria-Pia Gottberg, handledare i kommunikation och förhållningssätt, en känsloskola i flera avsnitt här på Förskoleforum. Här i ämnet Relationer och kommunikation hittar du också artikelserier om att bygga relationer under inskolningen och om förhållningssätt till barn med explosivt beteende.

Artikel
Hur reagerar hjärnan på stress? Vilka situationer i förskolan kan trigga igång barns stressreaktioner? Hur kan vi arbeta för att sänka stressnivåerna...
Kommentera
Artikel
Erfarenheter, fakta och kroppsliga minnen utgör alla en väsentlig del i lärandet, och minnet är viktigt i allt vi gör och främjar i förskolan. Men...
Kommentera
Artikel
Pedagogernas kunskap om barns känslomässiga utveckling och hur man kan möta och bekräfta barns känslor ger förskolan stora möjligheter att hjälpa...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Undervisning i förskolan finns beskrivet i skollagen, men inte hur det ska genomföras i praktiken. Hur kan undervisning i förskolan se ut och vilka...
Kommentera
1 gillar
Artikel
En förutsättning för barns lärande och utforskande i förskolan är att de känner sig trygga. Här får du grundläggande kunskap om hur hjärnans...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Kunskap om hjärnans utveckling och funktioner bidrar med ett viktigt perspektiv när vi arbetar för att skapa goda förskolemiljöer för alla barn. Den...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Genom Metoo-uppropet har det blivit ännu tydligare än tidigare att många barn utsätts för övergrepp. Förskoleforums barnrättsexpert Fanny Davidsson...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Mölndal är helt blått, Norrtälje likaså. Där har alla kommunala förskolor skrivit på Förskolebrevet för att stärka barns integritet och motverka...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Hur kan man prata med barn om kroppen, och hur förskolan kan främja en positiv kroppsuppfattning? Vad svarar man när barn säger att någon är ”tjock...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Många pedagoger anser att möjligheten att samspela och kommunicera med barnen är det som påverkas mest när barngruppsantalet uppfattas so
Kommentera
2 gillar
Artikel
Redan i förskoleåldern kan barn ha en uppfattning om vad som är en ”önskvärd” kropp och vad den egna kroppen klarar av eller inte är så bra på....
Kommentera
Artikel
Att arbeta i förskolan är ett både viktigt och spännande uppdrag. Hur du och dina kollegor kommunicerar och agerar gör skillnad för barn, nu och...
Kommentera
6 gillar