Specialpedagogik


Specialpedagogik

Specialpedagogik handlar om att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för alla. Ämnet är komplext och tvärvetenskapligt. I den nya skollagen har riktlinjerna kring förskolans roll när det gäller barn i behov av särskilt stöd skärpts. Läs om centrala begrepp, diagnoser och metoder. Om exempelvis TAKK, empati, hur man håller samling för barn med funktionsnedsättningar… I artikeln ”Svårigheter att samspela och kommunicera – vad är hönan och vad är ägget?” reder forskaren Ann Lillvist ut vad som är vad.

Artikel
Autism är inte en generell empatisk funktionsnedsättning. Det är snarare en minskad förmåga till kognitiv empati, det vi kallar inlevelseförmåga....
Kommentera
1 gillar
Artikel
Barn är ibland tystare än vanligt under en kortare period, men kan också fastna i sin tystnad och riskera att gå miste om sociala kontakter, lek och...
Kommentera (1)
5 gillar
Artikel
En förutsättning för barns lärande och utforskande i förskolan är att de känner sig trygga. Här får du grundläggande kunskap om hur hjärnans...
Kommentera
2 gillar
Artikel
När det handlar om barn med autismspektrumdiagnos (ASD) i förskoleverksamheten, är kunskap A och O. Det slår professor Lise Roll-Petterson fast.
Kommentera
1 gillar
Artikel
Hennes forskning belyser de utmaningar och behov som föräldrar till barn med intellektuella funktionsnedsättningar möter ur ett systemperspektiv. Här...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Tillgänglighet och delaktighet är ledord för förskolorna i Ånge. Genom att förändra sitt eget bemötande och arbetssätt jobbar personalen för att...
Kommentera
4 gillar
Artikel
Många förskolor behöver utveckla sina arbetssätt och rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det visar en granskning som...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Anna Hellbergs nya bok bidrar med både praktisk och teoretisk kunskap om ett ämne som är högst aktuellt i dagens förskola. Förskoleforum har fått en...
Kommentera
Artikel
De barn som har svårt att leva upp till omgivningens förväntningar reagerar ofta med utmanande beteenden. I Ross W. Greenes Explosiva barn förklaras...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Liten grupp, stor grupp … Vad fungerar bäst när det handlar om specialpedagogisk hjälp? Det finns olika alternativ men kan de kombineras?
Kommentera
1 gillar
Artikel
Hur kan leken stödja barn med autism och andra svårigheter? Vad är så kallade speciella lekgrupper och hur arbetar en pedagog som fått i uppdrag att...
Kommentera
6 gillar
Artikel
Hur bemöter man utagerande beteende på ett konstruktivt och icke-konfrontativt sätt? Går det att förebygga problemskapande beteenden och ge barnet...
Kommentera