Hälsoinformation


Hälsoinformation

Personalen i förskolan har ett stort ansvar för barnens hälsa och välbefinnande. Och föräldrarna använder ofta förskolan som en viktig källa för information om barnsjukdomar, smittspridning och omvårdnad. Därför uppmärksammas här hälsoaspekterna i ett flertal artiklar. Informera dig om allt från vinterkräksjukan till förstoppning, från solsting till nedkylning, från huggormsbett till ringorm... En ”Första hjälpen-serie” ingår – smidig att skriva ut och ta med ut i ryggsäcken på utflykten. Och artikeln ”Infektioner vid förskolestart” finns på sex kompletterande språk.

Artikel
Allergierna ökar alarmerande och framför allt hos barn. Det är viktigt att regelbundet se över miljön och rutinerna i förskolan så att både barnen...
Kommentera
Artikel
En broschyr från Livsmedelsverket – om matvanor och livsmedelssäkerhet.
Kommentera
Artikel
Ökad utevistelse och hälsofrämjande pedagogiska måltider i förskolan är två av de frågor som Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)...
Kommentera
Artikel
Hur kan förskolorna arbeta för bra mat- och rörelsevanor hos barnen? Denna första artikel handlar om fysisk aktivitet och utevistelsens betydelse.
Kommentera
Artikel
I förskolan är det ofta lite stormigt. Då behövs det en motvikt till buller, stress och ständiga intryck. Vi behöver helt enkelt lära oss lite...
Kommentera
Artikel
Susanne Rex, logoped och forskare, berättar om barns munmotoriska utveckling och visar hur förskolan kan stödja och stimulera utvecklingen med...
Kommentera
Artikel
Små barn smittas lätt av magsjuka och smittan kan gå runt, runt bland både barn och personal. Med skärpta hygienrutiner kan ni stoppa...
Kommentera
Artikel
Dags för bussutflykt? Eller kanske till och med en båttur? Härligt för de flesta, men inte för de barn som blir åksjuka. Att åksjuka har med balansen...
Kommentera
Artikel
Elektricitet kan orsaka allvarliga skador som dessutom är svårbedömda eftersom de ofta inte syns på huden. Kunskap om symtom och åtgärder är därför...
Kommentera
Artikel
Alla som har med barn att göra vet hur lätt olyckan är framme. Att barn får slag mot huvudet eller faller på huvudet hör till de vanligaste olyckorna...
Kommentera
Artikel
Svampinfektioner i huden är relativt vanliga och kan drabba alla åldrar. Här får du grundläggande fakta, information om behandling och råd om i vilka...
Kommentera
Artikel
Här får du kunskap om både vanliga och lite ovanligare tarmsjukdomar som kan drabba barn, samt en mängd goda råd om vad förskolan kan göra för att...
Kommentera