Litteraturtips Organisation


Litteraturtips

Titlar med anknytning till organisationsfrågor presenteras här. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.

Artikel
Har barnets röst betydelse för förskolans ledarskap? I sin bok ”Barnet och förskolans pedagogiska ledarskap” lyfter Elisabeth Arnér och Solveig...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Boken ”Barnen i fokus i det systematiska kvalitetsarbetet” ger läsaren verktyg för att utveckla förskolans verksamhet och bidra till ökad kvalitet –...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Att man kontinuerligt får inspiration och nya tankar är en nödvändighet för ett bra ledarskap. I den här inspirationsväskan ger bibliotekarie Malou...
Kommentera
Artikel
Förskoleforums skribent Leif Strandberg har skrivit en ny, efterlängtad bok. I den riktar han sig enbart till förskolan och såväl Vygotskij som...
Kommentera
Artikel
Både Skollagen och läroplanen säger tydligt att regelbundna utvecklingssamtal ska genomföras, men hur det ska ske i praktiken är i stor utsträckning...
Kommentera
Artikel
Ledarskapet i förskolan har förändrats radikalt under årtiondena. Olika reformer och direktiv får konsekvenser inte bara för chefskapet utan också...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Föräldrasamverkan lyfts alltmer fram som ett viktigt område i styrdokumenten. Samtidigt upplever många pedagoger att de är osäkra inför mötet med...
Kommentera
Artikel
Här får du tips om en rad intressanta och användbara böcker om att dokumentera i förskolan.
Kommentera
Artikel
Det finns många bra böcker som kan ge inspiration och idéer till hur samlingen kan utvecklas. Malou Altergård har kartlagt utbudet för både barn och...
Kommentera