Utvecklingssamtal


Utvecklingssamtal
Samverkan med hemmet är en viktig pusselbit för att skapa en bra förskoletid för barnen. Utvecklingssamtalet ger en möjlighet för både förskola och föräldrar att stanna upp mitt i den hektiska vardagen och reflektera lite mer fokuserat över varje barn. Hur ser barnets förutsättningar för lärande och utveckling ut, egentligen? Samtidigt finns här möjlighet att diskutera förskolans uppdrag och lyfta de förväntningar som både föräldrar och förskola har på varandra. I det här temat hittar du allt från konkreta tips för lyckade utvecklingssamtal till betraktelser över samtalets betydelse i verksamheten. 
Artikel
Här finns ett utkast till en inbjudan till utvecklingssamtal med föräldrarna.
Kommentera (2)
3 gillar
Artikel
Att ge och ta emot feedback är inte alltid lätt. Men rätt använt – med kunskap och förståelse – blir det ett fantastiskt verktyg för motivation och...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Östragårdens förskola i Åkarp har utarbetat ett nytt sätt att arbeta med utvecklingssamtal. Alla förskolans barn mellan tre och fem år erbjuds att...
Kommentera (3)
9 gillar
Artikel
Vägledande samspel – vad är det? Ett snabbt svar är, att det är ett föräldrastödsprogram. Läs mer om hur det används.
Kommentera
Artikel
På förskolan Emilia Öst i Västerås har man numera utvecklingssamtal med föräldrar i mindre grupper. Syftet är att skapa närmare relationer mellan...
Kommentera
Artikel
Här får du konkret handledning i hur du kan undersöka och öka både barns och föräldrars delaktighet i utvecklingssamtalet. Avslutningsvis får du även...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Hur kan vi öka barnens och vårdnadshavarnas delaktighet i utvecklingssamtalen? Fanny Davidsson diskuterar frågan utifrån ett barnrättsperspektiv med...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Här ska vi se på utvecklingssamtalet som ett möte mellan de människor som deltar. Ofta är det en av förskolans medarbetare som möter en eller två...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Hur kan dokumentation användas praktiskt och konstruktivt vid utvecklingssamtal? Marie Lindvall Wahlberg skriver om detta utifrån ett exempel:...
Kommentera
Artikel
Börjar det bli dags för årets utvecklingssamtal? Här kan du få inspiration till dina förberedelser inför detta viktiga uppdrag. Det handlar om att ta...
Kommentera
1 gillar
Artikel
I Katrineholm arbetar förskolorna numera enligt John Steinbergs metod med att hitta barnens styrkor, och att lyfta fram dem i utvecklingssamtalen....
Kommentera
Artikel
Utvecklingssamtalet utgör enligt John Steinberg en fantastisk möjlighet att stärka barnet genom att lyfta fram det positiva i stället för det...
Kommentera
1 gillar