Värdegrund

Delaktighet


Hur delaktighet ska åstadkommas i praktiken är inte alltid självklart, inte heller vems perspektiv som ska gälla. ”Vem är det som bestämmer här – om barns inflytande i förskolan?”, ”Förskolegården – en plats för delaktighet”, ”Den reviderade läroplanen: likabehandling” samt ”Barns rätt till delaktighet – en fråga om identitet”. Det är några vitt skilda exempel på de många artiklar om delaktighet som finns här.
Östragårdens förskola i Åkarp har utarbetat ett nytt sätt att arbeta med utvecklingssamtal. Alla för...
Barnkonventionens principer om alla barns lika rätt till liv och utveckling är tyvärr ingen självkla...

Etik och livsfrågor


Att få möjlighet att fundera över, och uttrycka, filosofiska frågeställningar är viktigt för barnen. Det handlar om att uppmuntra till insikter på deras nivå. Teoretisk bakgrund och praktiska aktiviteter hittar du i serien ”Filosofiskolan”. Vilka etiska värden som kan och ska gynnas i förskolans miljö samt hur barn, föräldrar och den pedagogiska personalen kan medvetandegöras om värdegrunden, det kan du läsa artiklar om här. Passa också på att stanna upp i vardagen och lyssna på tänkvärda betraktelser om barn och barndom av den uppskattade psykologen och Vygotskij-kännaren Leif Strandberg.
Barns lek fungerar som ett rum där de bearbetar sådant som vi vuxna kan vara rädda att tala med dem...
Barnkonventionens principer om alla barns lika rätt till liv och utveckling är tyvärr ingen självkla...

Hållbar utveckling


Vilket förhållningssätt har du till hållbar utveckling? Tillsammans med solidaritet och tolerans, lyfts ämnet fram allt mer i förskolan. Inte så konstigt – det är här nästa generation finns. Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, skriver exempelvis om ämnet i artikeln ”Att lära för hållbar utveckling”. Här kan du också läsa om Grön Flagg, Skräpplockardagarna, allemansrätten, klimatsmat mat och mycket annat.
Här berättar Kassahun Tigistu Weldemariam, doktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet,...
Hur kan man komma igång med lärande för hållbar utveckling? Här får du mer information kring hur ni...

Mångfald


Hur kan mångfald och jämställdhet stimulera upptäckandet och utforskandet av verksamheten i förskolan? Hur hanterar du det i vardagen och vilka problem kan du stöta på? Att arbeta för att skapa positiva möten oberoende av kön, familjens sammansättning, funktionsnedsättningar eller etnicitet, kräver kunskap och eftertanke. Här får du bland annat fakta och råd från Diskrimineringsombudsmannen (DO) om likabehandlingsplanen och ett reportage från Sveriges enda förskola för romska barn. Läs också om en förskola på Island, där flickor och pojkar hålls var för sig.
Många förskolor behöver stöd och kunskap i det integrationsskapande arbetet. Här berättar Maria Letz...
Sagoberättande, digitala världar och magiska miljöer fyllda av möjligheter till utforskande – under...

Formulär och mallar


För att lättare planera den pedagogiska verksamheten, kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till värdegrunden. Behöver du en checklista med klimatsmarta tips för förskolan? Inga problem. Söker du kanske diskussionsövningar för personalen om Barnkonventionens innehåll? Det är bara att ladda ned. Enkät för likabehandlingsplanens kartläggning samt en studiecirkel om flerspråkighet i förskolan är också exempel på vad som finns att tillgå här.
Här får du konkret handledning i hur du kan undersöka och öka både barns och föräldrars delaktighet...
Frågor om pedagogisk grundsyn
Ta de här frågorna som utgångspunkt när ni ska arbeta med vilken pedagogisk grundsyn ni har på er f...

Litteraturtips Värdegrund


Här presenteras titlar med anknytning till ämnet värdegrund. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Många förskolor behöver stöd och kunskap i det integrationsskapande arbetet. Här berättar Maria Letz...
Hur kan förskolan förebygga problem som orsakas av impuls- och känslostyrt beteende? Och hur kan man...