Lek, lärande och omsorg

Estetik


Här finns en mängd artiklar med fokus på barnens estetiska lärprocesser. Olika röster, med olika frågeställningar, gör sig hörda. Läs om Reggio Emilia-institutets ateljerista-utbildning, genom vilken ateljeristan med sin estetiska kompetens kan komplettera de övriga rollerna i förskolan. Eller om rytmik, sång och dramapedagogiskt arbete. Och varför inte ta del av vad barnboksförfattaren Jujja Wieslander anser om lek och sång samt estetiken och pedagogiken i hennes egna böcker? Läs om henne i ”Mamma Mus mamma”.
Här får du konkreta tips om hur ni kan skapa förutsättningar för en pedagogisk miljö där olika estet...
Här får du veta mer om material som kan fungera som igångsättare och varför återbruksmaterialet bör...

Lek


Vill du hitta fördjupande artiklar om ämnet lek, har du kommit till rätt plats på Förskoleforum. Artiklar fylla med praktiska lektips eller teorier om små barns lekkompetens samt om hur leken kan utveckla barns intelligens – allt detta och mycket mer ryms här. ”Samspel för lek och lärande” heter en artikel av Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik. ”Den tidiga lekens betydelse för barns utveckling” skriver specialpedagogen Laila Lindberg om. Och lekforskaren Mikael Jensen resonerar kring små barns låtsaslek.
Språk lär vi oss bäst i samspel med andra, och lek, bokläsning och samtal med barnen är våra viktiga...
Lera erbjuder en mängd olika möjligheter till skapande och utforskande. I denna andra del i artikels...

Matematik


Hur kan vi hjälpa barnen att utveckla sitt matematiska tänkande? I förskolans mångfacetterade vardag och pedagogiska verksamhet öppnas många möjligheter. Arbetet med former, mönster, storlek, antal och siffror problematiseras och uppmärksammas här. Du får många tips, bland annat av Camilla Björklund i hennes artiklar om didaktik i de små barnens matematik. Det finns också mycket annat att läsa, som exempelvis det stora matematikprojektet i Kungälvs kommun och om lustfylld matematikträning i skogen!
Matematiska myror och badsugna krokodiler. Clas Rosvall retas med några roliga räknerim. Ska man räk...
Hur många liter jordgubbar har vi? Hur hög är midsommarstången? Vilken form har servietterna, och vi...

Naturvetenskap och teknik


Hur tar man bäst tillvara barns naturliga nyfikenhet och lust till lärande när det handlar om ämnen som naturvetenskap och teknik? Här delar forskare och författare med sig av sina kunskaper. Hans Persson, författare till böcker i naturvetenskap och teknik för förskolan, diskuterar ämnet i ett par artiklar. Han tar upp varför det är viktigt att dokumentera i naturvetenskap och teknik. Tom Tits är en förskola med inriktning på just naturvetenskap och teknik – följ med på ett besök dit och se hur man arbetar där. Och inspireras av Susie Broquist Lundegårds film om naturvetenskap i förskolan.
Bygg egna vattenbanor och förvandla förskolegården till en laborativ miljö för vattenutforskande!
För att naturvetenskapsundervisning ska passa förskolans kunskapskultur är det viktigt att barnen ka...

Omsorg


Med förskolans uppdrag följer ett antal ansvarsområden som vi kallar omsorg. Att möta barnen, bry sig om dem och sörja för att de mår bra till kropp och själ. För att kunna göra detta på ett professionellt sätt, krävs dock kunskap hos den vuxne. Här hittar du lärorika artiklar som berör på djupet, bland annat delar författaren Margareta Öhman i artikeln ”Värme och omsorg” upp det i synlig och osynlig omsorg. Sara Wikander, författare och massör, har skrivit artikeln ”Barnmassage – den livsviktiga beröringen”. Och genom relationsutvecklingschemat RUS kan du arbeta praktiskt med dessa frågor – här finns flera artiklar om RUS-modellen.
Traditionell långinskolning eller föräldraaktiv inskolning, vilket ska man välja? Psykolog Anna Hell...
På olika förskolor väljer man olika modeller för inskolning, kortare eller längre. Men oavsett insko...

Relationer och kommunikation


Det är en utmaning att fungera tillsammans med andra. Hur för man till exempel ett samtal med flera barn, så att alla känner sig nöjda och sedda? Här får du möjlighet att förstå barnen och hantera och förebygga konflikter. I känslornas värld kan mycket hända, därför leder exempelvis Maria-Pia Gottberg, utbildare och handledare i Social Emotionell Träning (SET) en känsloskola i flera avsnitt. Niklas Pramling, docent i pedagogik, redogör i artikeln ”Vygotskijs sociokulturella perspektiv” för hur det sociala samspelet med andra enligt Vygotskij föregår barnets egen utveckling.
Några frågor om detta med att ha favoriter har kommit till Leif Strandberg. Här kan du läsa hur han...
Här börjar en ny artikelserie av Maria-Pia Gottberg som tidigare på Förskoleforum skrivit artikelser...

Specialpedagogik


Specialpedagogik handlar om att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för alla. Ämnet är komplext och tvärvetenskapligt. I den nya skollagen har riktlinjerna kring förskolans roll när det gäller barn i behov av särskilt stöd skärpts. Läs om centrala begrepp, diagnoser och metoder. Om exempelvis TAKK, empati, hur man håller samling för barn med funktionsnedsättningar… I artikeln ”Svårigheter att samspela och kommunicera – vad är hönan och vad är ägget?” reder forskaren Ann Lillvist ut vad som är vad.
Anna Hellbergs nya bok bidrar med både praktisk och teoretisk kunskap om ett ämne som är högst aktue...
De barn som har svårt att leva upp till omgivningens förväntningar reagerar ofta med utmanande betee...

Språk


Här får du bakgrund och förståelse för hur du kan bidra till en framgångsrik språkutveckling. ”Att leka fram språket och att språka fram leken” heter exempelvis en artikel av Barbro Bruce, lektor i utbildningsvetenskap. I den utvecklar hon tankar om hur leken och språkutvecklingen är ömsesidigt beroende av varandra. Läs även om observationsmaterialet TRAS, Karlstadmodellen, Bornholmsmodellen… Och om hur du kan använda sagoläsningen som en (special)pedagogisk resurs i förskolan.
Matematiska myror och badsugna krokodiler. Clas Rosvall retas med några roliga räknerim. Ska man räk...
Många förskolor saknar tillräckliga förutsättningar för arbetet med flerspråkiga barns språkutveckli...

Utomhuspedagogik


Upptäcka, utforska, lära… Platsens och miljöns betydelse för barns lek, lärande och samspel är central, vilket du kan fördjupa dig i här. Artiklarna rymmer både information och inspiration, teorier och praktiska förslag på aktiviteter. Läs exempelvis om hur du kan arbetar med genus i skogen. Kanske lockas du av äventyrspedagogikens spännande möjligheter? Ta också del av utomhuspedagogen Sanne Feldts artiklar, där hon inspirerar dig till att utveckla arbetet på förskolegården och i miljön ”runt knuten”.
Sjöhästens förskola
Walkie-talkies och tydliga roller ute är vad som krävs för förskolan som har sin utemiljö i den allm...
Bygg egna vattenbanor och förvandla förskolegården till en laborativ miljö för vattenutforskande!

Formulär och mallar


För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till området lek, lärande och omsorg. Behöver du ett observationsschema för samlingsstunden eller för barns samarbete? Inga problem. Frågor om den pedagogiska grundsynen, som utgångspunkt när personalen ska arbeta med detta, är ett ytterligare exempel på vad som finns att tillgå här.
Femåriga Minna tål inte tillrättavisningar och förstör de andra barnens lek. Genom att identifiera k...
Hjälper barnen varandra? Bjuder de in andra i leken, eller hålls någon utanför? Ett observationssche...

Litteraturtips Lek och lärande


Titlar med anknytning till lek, lärande och omsorg presenteras. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Anna Hellbergs nya bok bidrar med både praktisk och teoretisk kunskap om ett ämne som är högst aktue...
De barn som har svårt att leva upp till omgivningens förväntningar reagerar ofta med utmanande betee...