Hälsa och miljö

Arbetsmiljö och säkerhet


Vikten av att tänka på den fysiska miljön betonas i ett antal artiklar här. Skyddsronder, allergironder och buller är några av ämnena som tas upp. Vidare bland annat hygienföreskrifter för såväl kök som tvättrum, toalett och skötplatser. Och vet du vad du ska göra om olyckan är framme? Varje förskola behöver en beredskapsplan för svåra situationer. Att det är bra att ha en trafiksäkerhetspolicy, samt kunskap om livsmedelslagstiftningen, uppmärksammas också.
Många barn älskar hundar, men alla hundar är inte lika förtjusta i barn. Monica Ottosson, licensiera...
När något svårt och ofattbart inträffar på förskolan kan det vara svårt att sålla bland information...

Hälsoinformation


Personalen i förskolan har ett stort ansvar för barnens hälsa och välbefinnande. Och föräldrarna använder ofta förskolan som en viktig källa för information om barnsjukdomar, smittspridning och omvårdnad. Därför uppmärksammas här hälsoaspekterna i ett flertal artiklar. Informera dig om allt från vinterkräksjukan till förstoppning, från solsting till nedkylning, från huggormsbett till ringorm... En ”Första hjälpen-serie” ingår – smidig att skriva ut och ta med ut i ryggsäcken på utflykten. Och artikeln ”Infektioner vid förskolestart” finns på sex kompletterande språk.
Ökad utevistelse och hälsofrämjande pedagogiska måltider i förskolan är två av de frågor som Centrum...
Hur kan förskolorna arbeta för bra mat- och rörelsevanor hos barnen? Denna första artikel handlar om...

Maten och måltiden


För att samvaron vid måltiden ska bli lyckad, behövs lagom portioner av flera olika saker: lämplig mat för barnens olika åldrar, en god attityd, en vilja att skapa en trivsam stund tillsammans samt ett ständigt utvecklande av bordsskick och sociala färdigheter. Men allergi- och överkänslighetsbesvär är ganska vanliga på förskolorna idag, det kan du läsa om i flera artiklar här. Om hur barn med särskilda behov närmar sig matsituationen skriver Ann-Marie Andersson, adjunkt i mat- och måltidskunskap med inriktning specialpedagogik, i ”Maten och måltiden för barn med autism”.
Smörgås är praktiskt som frukost eller mellanmål, och kan vara riktigt bra mat med rätt sorts bröd o...
Skralt utbud, dyrare frukt och äpplen som skeppas från andra sidan jorden. Ekoomställningen i försk...

Pedagogisk miljö


Ordet miljö innefattar många aspekter, såväl de rent praktiska som de vi behöver reflektera över. Vad gäller de praktiska frågorna, kan du läsa om exempelvis säkra lekredskap, buller och olika årstider på förskolegården. Vad gäller tankar och reflektioner, finns det artiklar som ”Att se och upptäcka tillsammans med barnen” samt serien ”En god lärmiljö för de yngsta förskolebarnen”. Samt inspirerande reportage, exempelvis artikeln ”Barnen i Ale planerade sin egen förskolegård”.
Det är inte alltid helt lätt att hitta bra utemiljöer i dagens städer, vilket såklart är mycket prob...
Sena timmar och några få barn. Hur ska arbetet läggas upp för att bli så effektivt som möjligt? – Ut...

Formulär och mallar


För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till frågor om hälsa och miljö i förskolans värld. Vill du ha en rutinbeskrivning för måltiderna? Inga problem. En pandemiplan? Det är bara att ladda ned. Information till föräldrarna om scharlakansfeber, flytningar hos flickor samt öroninflammation är också exempel på vad som finns att tillgå här.
Femåriga Minna tål inte tillrättavisningar och förstör de andra barnens lek. Genom att identifiera k...
Små barn smittas lätt av magsjuka och smittan kan gå runt, runt bland både barn och personal. Med sk...

Litteraturtips Hälsa och miljö


Titlar med anknytning till frågor om hälsa och miljö i förskolans värld presenteras. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
– Med den här boken hoppas jag väcka din nyfikenhet och att måltiden uppgraderas från att vara ett ”...
I den här bokväskan hittar du böcker som på olika sätt berör barn och mat. Här finns bilderböcker om...