Kroppen


tema kroppen

Självkänsla, glädje, skam och otillräcklighet är bara några av de känslor som hänger samman med barns syn på kroppen. I det här temat hittar du artiklar om integritet och kroppskännedom, och får förslag till hur ett gott kroppsligt självförtroende kan främjas i förskolan. Här får du också perspektiv på frågor som rör kroppsideal och vuxnas och barns syn på vikt.

Artikel
Sexuella lekar är en naturlig del av barns utveckling, och knappast något som pedagoger aldrig sett. Men många pedagoger känner sig osäkra på hur de...
Kommentera
Artikel
Alla människor föds med en sexualitet, och för barn handlar sexualiteten till stor del om att undersöka, jämföra och leka. Men hur tar sexualiteten...
Kommentera
Artikel
Många barn har ett avspänt förhållande till kroppen och sitt kön. Utforskande och nyfikenhet är naturligt och oftast positivt för utvecklingen av en...
Kommentera
Artikel
Med hjälp av lekanalyser får man ut mer av motorik- och rörelseövningar, anser Cecilia Åkesson.
Kommentera
Artikel
Att stimulera språket för yngre förskolebarn med hjälp av en bilderbok brukar vara en uppskattad aktivitet. Oftast är det förskolläraren som läser...
Kommentera
1 gillar
Artikel
I den här artikeln fokuserar Nina Rossholt på situationer som rör gråt respektive måltider. Hon visar att de yngsta barnens kroppsliga uttryck ofta...
Kommentera
Artikel
Att medverka – vad innebär det för ett- eller tvååringen som huvudsakligen ”pratar” med kroppen och inte med det verbala språket? Denna fråga har...
Kommentera