Att leda och organisera utifrån förskolans läroplan

Default image

Ledarskapet – skapar du möjligheter eller begränsningar för verksamhetens utveckling? Kursen tar upp tankar kring ett processinriktat ledarskap - hur det gör skillnad för verksamheten?

Ledarskapet – skapar du möjligheter eller begränsningar för verksamhetens utveckling? Kursen tar upp tankar kring ett processinriktat ledarskap - hur det gör skillnad för verksamheten?

Läroplanen har tagit ställning för att barns lärande

 

  • är situationsbundet 
  • sker i små grupper 
  • sker tillsammans med andra barn och vuxna 
  • är beroende av miljö och material

Vilka ställningstaganden behöver du ta på din förskola? Hur når du dit? Kursen bjuder på flera konkreta exempel direkt från praktiken.

Förändrat uppdrag, kräver ett förändrat ledarskap. Vilka verktyg behöver du? Kursen har ett starkt fokus på hur du organiserar förskolan utifrån arbetssätt, miljö och organisation.

 

Mer information