Det sitter inte i väggarna

Default image

Det handlar om att skapa förutsättningar i stället för att låsa sig fast i de förutsättningar som råder. Det finns alltid möjlighet att förändra inom den ram man har.

Det handlar om att skapa förutsättningar i stället för att låsa sig fast i de förutsättningar som råder. Det finns alltid möjlighet att förändra inom den ram man har.

Genom att öka organiserandet och strukturera om arbetet, så möjliggörs ökat samarbete, ökad närvaro hos barnen, ökad medvetenhet kring hur, var och varför och så vidare. Med kontinuerlig dokumentation, systematisk uppföljning och åtgärder som ligger i linje med barnens och personalens nyfikenhet och vilja till utveckling möjliggörs en dynamisk miljö med vinn-vinn-situationer för alla parter. Förskolan måste vara i en konstant förändring, följa med och leva i samklang med omvärlden och det som sker. Hur? Ja, det är det som föreläsningen handlar om.

Från "låsta" rutiner till fria tankar 

Att en av nycklarna kan ligga i organiserandet låter kanske konstigt, men har vi infrastrukturer som arbetar åt ett håll, fördelning åt ett annat håll, ett uppdrag och en verklighet som drar åt ytterligare håll så blir det svårt att få ihop det. Alla delar måste bilda en helhet och den helheten blir en organisation som är dynamisk och rör sig i samspel med de människor som vistas i den.

Nyckelord som föreläsningen behandlar

  • Organisation/struktur
  • Genuin närvaro
  • Systematiskt uppföljningsarbete/ pedagogisk dokumentation
  • Pedagogiskt ledarskap

Frågeställningar vi utgår från

  • Hur kan vårt sätt att organisera minska känslan av stress och otillräcklighet och öka förutsättningarna för arbetsglädje och känsla av sammanhang
  • Hur skapar vi förutsättningar för genuin närvaro och nyfikenhet, där barnens tankar bildar bas för vårt inre arbete
  • Hur kan systematiskt uppföljningsarbete skapa förutsättningar för rektor och personal att konstant utveckla utifrån det aktuella läget och för en framtid? Vad kan barn, pedagoger, föräldrar och rektor vinna på det
  • Hur ser förskolechefen/rektors, barnens, föräldrarnas och personalens engagemang och delaktighet ut? Vad spelar det pedagogiska ledarskapet för roll
  • Hur lyckas man med att väva ihop de olika delarna så det upplevs som en helhet