Ett undervisande förhållningssätt i förskolan – språkutveckling

undervisande

En seminarieserie med uppskattade Ann S. Pihlgren. Medlemsrabatt för Förskoleforums medlemmar!

pihlgren_300.jpg
Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare.
Ann S. Pihlgrens artiklar om undervisning här på Förskoleforum har blivit mycket lästa och uppskattade. Nu har du även möjlighet att anmäla dig till en seminarieserie där Ann föreläser om ett undervisande förhållningssätt i förskolan, med fokus på barns språkutveckling. Utbildningen ges i november 2018 och du som är medlem på Förskoleforum får medlemsrabatt.

Om utbildningen

Ett undervisande förhållningssätt innebär att förskollärare och förskolepersonal har ett lärandefokus i aktiviteter med barnen. Förhållningssättet bör finnas i såväl planerade pedagogiska aktiviteter som när personalen fångar barnens spontana händelser och upplevelser som lärandetillfällen i flykten. 

Ett undervisande förhållningssätt handlar om att ta ansvar för ämnesområdets innehåll, aktiviteternas utformning, för relationerna i barngruppen och mellan barn och vuxen. Det handlar också om att följa upp att undervisningen resulterar i lärande i barngruppen. 

Den här utbildningen, som består av två seminarier med två veckors mellanrum, visar möjligheterna att arbeta med barns språkutveckling enligt dessa utgångspunkter.Under seminarierna blandas teori med praktiska exempel på hur förskolepersonalen kan utveckla barnens kommunikativa och språkliga förmågor.

Genomförande

Utbildningen består av två halvdagsseminarier. På första seminarietillfället får deltagarna uppgifter som sedan följs upp under det andra seminariet. 

Mål

Deltagarna får kunskap om och redskap för hur man kan planera och arbeta med de viktiga förmågorna för språkutveckling i förskoleåldern.

Praktisk information

Tid och plats

Utbildningen ges i Stockholm (lokal meddelas senare) och omfattar två tillfällen:

2018-11-08, 17.30 - 20.30

2018-11-21, 17.30 - 20.30

Pris och bokning för Förskoleforums medlemmar

Ordinarie pris för utbildningen är 1890 kr exkl. moms. Du som är medlem på Förskoleforum (gäller ej dig med prova på-konto) betalar 1490 kr exkl. moms.

Priset 1490 kr exkl. moms gäller endast medlemmar på Förskoleforum, och bara när du bokar här på Förskoleforum via detta formulär

Pris och bokning för dig som inte är medlem

Självklart kan även du som inte är medlem på Förskoleforum delta i utbildningen, men får då ingen medlemsrabatt. Se mer om pris och bokning på Studentlitteraturs webbplats.

Frågor?

Har du frågor som rör utbildningen, kontakta gärna utbildningsrådgivare Robert Jensen via e-post robert.jensen@studentlitteratur.se eller telefon 046-31 23 24.