Finn fem förmågor i förskolan -Big Five i förskolans vardag

Default image

I kursen tydliggör och synliggör Theres Åkerblom hur vi tränar de fem förmågorna redan i förskolan och visar varför det är viktigt att lyfta dessa i verksamheten.

Hur kan vi göra förskolans läroplan till ett levande dokument som vi använder i det dagliga arbetet tillsammans med barnen? Vilka strukturer behöver vi för att kunna skapa det livslånga lärandet samt en högre och tydligare yrkesstolthet?

Göran Svanelid myntade begreppet The Big Five för att därigenom tydliggöra läroplanens intentioner. Struktureringen av läroplanen i ”de fem förmågorna” möjliggör, förtydligar och förenklar för ett professionellt arbete där förmågorna blir ett gemensamt yrkesspråk. Ett gemensamt språk som skapar tydliga kommunikationsvägar och som möjliggör en verksamhet där våra barn lyckas.

I kursen tydliggör och synliggör Theres Åkerblom hur vi tränar de fem förmågorna redan i förskolan och visar varför det är viktigt att lyfta dessa i verksamheten. Dessutom får du kunskaper om hur arbetssättet kan vara en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kursen riktar sig till dig som är verksam inom pedagog i förskolan eller förskolechef.

Mer information