Förskolechefsutbildning

Default image

Organisera för förskola och en modern barndom. En processutbildning för dig som är eller ska bli förskolechef.

Kunskap, insikter och mod att leda

Välkommen till en processutbildning för dig som är förskolechef.

Syftet med kursen är att du som förskolechef blir stärkt i din roll och får verktyg för att driva verksamhetsutveckling utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Vi kopplar teori till utmaningar och möjligheter som du möter i din praktik och utgår under utbildningen från ett eget valt fördjupningsområde.

 • Pedagogiskt ledarskap.
 • Aktionsforskning och kollegialt lärande.
 • Det pedagogiska året – systematiskt kvalitetsarbete i vardagen.
 • Utmaningar som utgångspunkt för utveckling.
 • Leda i ett utvecklingsarbete.
 • Praktisk juridik för förskolechefer.

Under kursen kommer vi arbeta med litteratur kring frågan om hur vi kan skapa framtiden i förskolan tillsammans med våra medarbetare genom att utforska dessa olika områden.

Kursmoment

 • Vad är aktionsforskning och hur kan jag som förskolechef använda det som ett verktyg för att utveckla min egen verksamhet?
 • Leda utifrån teori & beprövad erfarenhet.
 • Mina ställningstaganden som förskolechef sett ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv.
 • Systematiskt kvalitetsarbete i en lärande och reflekterande organisation.
 • Praktisk juridik för förskolechefer.
 • Leda i förändring – Förskolechefen, som navigatör och kapten.
 • Vi sammanfattar kursmomenten och skapar en plattform för deltagarna att verka som förskolechef i framtiden.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning