Matematik i förskolan med MIO

Default image

Den här kursen ger många konkreta och livfulla exempel på hur förskolor kan arbeta på ett strukturerat och medvetet sätt för att ge barnen så bra matematisk utveckling som möjligt.

MIO (Materialet – Individen – Omgivningen) är ett beprövat material för att iaktta arbetet i den egna verksamheten.

Erfarenheten visar att det kan skilja mycket mellan olika avdelningar när det gäller hur man arbetar med matematik. Med MIO som analysverktyg kan dock personal och skolledning definiera verksamhetens behov kring vad som kan utvecklas i det pedagogiska utbudet på en förskola.

Den här kursen ger många konkreta och livfulla exempel på hur förskolor kan arbeta på ett strukturerat och medvetet sätt för att ge barnen så bra matematisk utveckling som möjligt. För att få möjlighet att utveckla verksamheten tar kursledaren Gun-Britt Hedström upp ett bra observationsmaterial som deltagarna får prova på under kurstillfället.

Gun-Britt Hedström ger även möjlighet till diskussioner och frågor.

Läs mer om MIO här! 

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning