Miljön – den tredje pedagogen

Default image

Hur kan vi skapa en kreativ och föränderlig miljö i förskolan? En miljö som tillsammans med barnen och pedagogerna kan bli den tredje pedagogen. En heldagskurs.

En kreativ och föränderlig miljö som lockar och utmanar, som väcker förundran och nyfikenhet, som uppmuntrar till kommunikation och som inbjuder till lek, skapar bra förutsättningar för våra barn. Den miljön vill vi erbjuda våra barn i förskolan! Miljön kan tillsammans med barnen och pedagogerna bli den tredje pedagogen.

Kursdagen innehåller en kursdel och en praktikdel som utgår från pedagogernas medtagna dokumentationer.

I kursdelen ingår en teoretisk grund och många konkreta exempel där vi också gör gemensamma reflektioner och kritiskt granskar miljöer. Christina Boork-Schillgard försöker också synliggöra hur vi kan tänka kring det undersökningsbara materialet och det utforskande arbetssättet.

Praktikdelen bygger på att vi kritiskt granskar förskolans egna miljöer utifrån frågeställningar vad vi vill åstadkomma för förändringar på förskolan.

Dagen avslutas med att vi påbörjar en utvecklingsplan för miljöarbetet på den egna förskolan.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning