TRAS – Observation av språk i dagligt samspel

Default image

TRAS är ett observationsmaterial med fokus på samspel, kommunikation, språkförståelse, ordförråd och uttal. Kursen ger mängder av konkreta och livfulla exempel på hur TRAS-materialet kan användas på bästa sätt i verksamheten.

TRAS är ett observationsmaterial med fokus på samspel, kommunikation, språkförståelse, ordförråd och uttal.

Materialet syftar till att inspirera pedagoger till utveckling av verksamheten för barn i förskoleålder, och innebär att man på ett systematiskt sätt observerar alla barn ur samma perspektiv, vilket ger en likvärdighet. TRAS-materialet utgår från aktuell tvärvetenskaplig forskning inom språkområdet.

Kursledaren Gun-Britt Hedström ger mängder av konkreta och livfulla exempel på hur TRAS-materialet kan användas på bästa sätt i verksamheten. Materialet, som har utvecklats i Norge, består av en handbok, ett schema för att följa det enskilda barnets språkutveckling samt en vägledning hur man på ett bra sätt kommer igång med TRAS. Deltagarna ska ta med materialet till kurstillfället.

Kursen vänder sig till förskolepersonal med tyngdpunkten på åldrarna 1–5 år. Talpedagoger, speciallärare och andra som arbetar med barns språkutveckling har också ett stort utbyte av kursen.

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning