Förskoleforums
redaktion

I redaktionsgruppen ingår Eva Hansson (redaktör), Titti Meden (teknisk redaktör), Ninlil Athoraya (projektkoordinator), Sanne Björklund (utvecklingspedagog, föreläsare och författare), Lotte Mjöberg (journalist och författare), Karin Herou (journalist och förskollärarstuderande), Kerstin Hultén (förläggare Förskola och specialpedagogik) och Sigrid Ekblad (produktchef Kompetensutveckling förskola och skola).


Artiklar