Karin Persson-Gode

Karin
Persson-Gode

Karin Persson-Gode är lärare i förskolan och författare till boken Upptäck naturvetenskap i förskolan.

Hon föreläser om hur man kan arbeta med naturvetenskapliga experiment i förskolan och har dessutom workshops där pedagogerna får upptäcka och undersöka olika naturvetenskapliga fenomen.