Sanne Björklund

Sanne
Björklund

utomhuspedagog

Sanne Björklund är miljövetare som arbetat som utomhuspedagog i förskolan. Hon har också jobbat som utvecklingspedagog med fokus på att utveckla förskolors uteverksamhet. Hon har även skrivit böckerna Uteverksamhetens möjligheter och Lärande för hållbar utveckling i förskolan.


Artiklar