Nya känsloskolan är här!

Maria-Pia Gottbergs artikelserie Känsloskolan har varit en av de mest lästa och uppskattade här på Förskoleforum under åren. Nu kommer Nya känsloskolan, uppdaterad utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet i förskolor. Häng med från start! Första artikeln får du nu före semestern.

Skrivet av
Eva Hansson

Sedan Känsloskolan publicerades här på Förskoleforum har det hänt en del. Författaren har kommit med en ny bok, Medkänslans pedagogik, och har nya erfarenheter och nya rön att dela med sig av. Det kommer hon att göra i Nya känsloskolan, en serie som du får första delen av nu före sommaren. I sammanlagt tio artiklar får du läsa om medkänslans pedagogik, en metod för att skapa trygga individer och lugna barngrupper.

Artiklarna kan läsas fristående eller som en sammanhängande serie, beroende på om du vill dyka ner i ett särskilt område eller ha ett mer omfattande fortbildningsunderlag – för din egen kompetensutveckling eller för hela arbetslaget.

Foto: Jessica Nävermyr.

Nya känsloskolanNär serien blir komplett under hösten 2017 omfattar den tio artiklar:
  • Introduktion
  • Medkänslans pedagogik
  • Förhållningssätt
  • Emotionell kapacitet
  • Känslor
  • Impulskontroll
  • Stress
  • Självmedkänsla
  • Föräldrakontakt
  • Dockan och fantasin som verktyg