Sommartider

Sommaren innebär ett lite lugnare tempo för de flesta av oss. Så även för Förskoleforums redaktion. Under några sommarveckor uppdaterar vi med två artiklar per vecka i stället för varje vardag. Vill du läsa mer får du bästa tipsen här!

Sommaren kan vara ett bra tillfälle att i lugn och ro ta del av sådant du kanske velat, men inte hunnit läsa under våren. Här följer några axplock ur vårens artiklar på Förskoleforum.

Pedagogiska miljöer

Skapa rikare pedagogiska miljöer

Här får du ta del av ateljeristan Karin Bergmarks bästa tips om hur ni kan utveckla den pedagogiska miljön i förskolan. 

 

Magiska material och miljöer som fascinerar

Här får du veta mer om material som kan fungera som igångsättare och varför återbruksmaterialet bör ha en självklar plats i förskolan. 

 

Miljöer för skapande – som fungerar i praktiken

Här får du konkreta tips om hur ni kan skapa förutsättningar för en pedagogisk miljö där olika estetiska uttryckssätt blir en självklar del av förskolans verksamhet.

 

Hallen som pedagogiskt rum

Låt korridoren bli en cykelbana, låt hallen kvittra eller ha en samlingstrappa i kapprummet. Två förskolor ger tips på hur outnyttjade kvadratmetrar kan förvandlas till pedagogisk verksamhet.


Explosivt beteende

Artikelserie: Explosivt beteende

I en hel artikelserie berättar psykolog Anna Hellberg om vad explosivt beteende innebär och hur man som pedagog kan hantera det. Alla seriens delar finns i en samlad pdf för utskrift.


Forskning

Kassahun Weldemariam: Förskolans roll när det handlar om att förbättra människornas inställning till hållbarhetsfrågor och jordens överlevnad. 

Maria Magnusson: Hur barn urskiljer de grafiska symboler de möter i förskolan och i hemmet.

Mai Brit Helgesen: Exkludering och mobbning bland förskolebarn.

Ebba Hildén: De yngsta förskolebarnens kommunikation med varandra.

Hillevi Lenz Taguchi: Vill bidra till att minska polariseringen mellan olika arbetssätt i förskolan.