Artikel
”Vad kan det vara, tror du? Jo en …!” Årets julkalender består av 24 rimmande gåtor med bilder. Utforska och lek med språkljud och upptäck nya ord varje dag fram till jul. I denna artikel finns...

Artikel
Den här mallen för noteringar om personalens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela 2018.

Artikel
I Babblarnas värld kan allting hända, och det kan man utnyttja till alla möjliga roliga språkstimulerande aktiviteter. Följ med till logopeden Elvira Ashby och låt dig inspireras!

Artikel
Pedagoger som inte äter ordentlig lunch eller klagar på kroppen påverkar barnen. Studier visar att var femte flicka i sjuårsåldern vill bli smalare. – Ätstörningarna har gått ner i åldrarna, säger...

Artikel
När barnkonventionen blir lag i Sverige år 2020 kommer alla verksamheter som direkt rör barn att påverkas, inte minst förskolan. Vad innebär den nya lagen? Hur kan förskolan förbereda sig? Fanny...

Artikel
För Karin Andersson går december i rasande fart. Så mycket ska skapas! Här ger hon förskolepedagoger sina bästa tips inför jul.

Artikel
Hur man kan prata med barn om kroppen, och hur förskolan kan främja en positiv kroppsuppfattning? Vad svarar man när barn säger att någon är ”tjock”? Leg. psykolog Anna Hellberg ger råd och...

Artikel
Babblarna har plötsligt seglat upp som de flesta småbarns favoriter, men vad är de för färgglada figurer egentligen? Och kan man verkligen använda dem för att stötta barns språkutveckling?

Artikel
Artikelsamlingen av Ann S. Pihlgren om undervisning och lärande i förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf.

Artikel
Många förskolor behöver utveckla sina arbetssätt och rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det visar en granskning som Skolinspektionen gjort.

Artikel
Pepparkakshus av plastpärlor – varför inte? Husen kan göras i olika storlekar och varieras med olika färger och mönster. Och de håller betydligt längre än vanliga pepparkakshus! Här får du mallar och...

Artikel
Barn behöver både lärandestrategier och tilltro till den egna förmågan för att utveckla en positiv lärandeidentitet. Ann S. Pihlgren visar vad förskolans undervisning kan innebära på detta område,...

Artikel
Många pedagoger anser att möjligheten att samspela och kommunicera med barnen är det som påverkas mest när barngruppsantalet uppfattas som för stort (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson,...

Artikel
Aldrig någonsin tidigare har så många människor varit på flykt i världen. År 2015 kom rekordmånga flyktingar till Sverige. Hur bemöts de nyanlända barnen i förskolan?

Artikel
Redan i förskoleåldern kan barn ha en uppfattning om vad som är en ”önskvärd” kropp och vad den egna kroppen klarar av eller inte är så bra på. Vilken roll har vi vuxna i denna utveckling? Vad säger...

Artikel
Vill du att sockerbombade mellanmål i förskolan blir ett minne blott? Här kommer mellis-recepten för ett jämnare blodsocker.

Artikel
Vilka föreställningar hos förskolebarn avgör om de kommer att lära sig eller inte? Kan förskolepersonalen stödja utvecklingen av barns lärandeidentitet? Dessa och andra frågor tas upp i den här...

Artikel
Det är ju viktigt att följa med i vad som händer med nya bestämmelser och regler. Här kan du läsa om nyheterna i diskrimineringslagen, som har följder för förskolan.

Artikel
Här kan du ladda ned ”Måluppfyllelse i förskolan – Skolverkets allmänna råd med kommentarer” (2017). De allmänna råden handlar om förskolans styrning och ledning, planering och genomförande av...

Artikel
Här kan du ladda ned Barnkonventionen, både den fullständiga texten och den förkortade versionen.

Artikel
Här kan du ladda ned Skolverkets stödmaterial för arbetet med pedagogisk dokumentation: ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation.”

Artikel
Här hittar du skollagen i sin helhet. Du kan också ladda ned kapitel 8 om förskolan som en separat pdf.

Artikel
Här kan du hämta Skolverkets stödmaterial ”Kvalitetsarbete i praktiken”, som innehåller konkreta frågeställningar om hur systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas.

Artikel
Vi måste våga säga ja till barnens – i våra ögon – ibland underliga idéer, menar förskolläraren Tove Lundholm. Då förstår barnen att de är viktiga och att de faktiskt kan påverka innehållet i...

Artikel
Vissa dagar kopplas ”autopiloten” in och man utför sina uppgifter med barnen utan att egentligen vara närvarande, skriver förskolläraren Tove Lundholm. – För att verkligen se barnen och kunna bygga...

Artikel
Här kan du hämta ”Flera språk i förskolan”, ett stödmaterial som ger kunskap och inspiration i arbetet med flerspråkighet i förskolan.

Artikel
Att arbeta i förskolan är ett både viktigt och spännande uppdrag. Hur du och dina kollegor kommunicerar och agerar gör skillnad för barn, nu och framåt. I den här artikelserien ska vi fokusera på en...

Artikel
Här delar Sanne Björklund med sig av sina tankar kring varför lärande för hållbar utveckling är så viktigt och hur man kan se det som ett relationsbygge mellan människa och miljö.

Artikel
Människokroppen är central i små barns liv och varande. IKT-pedagogen Sarah Wolf Näsström tipsar om bra appar som hjälper förskolebarn att förstå hur kroppen fungerar.

Artikel
Dockor har länge använts för att göra världen mer begriplig för både barn och vuxna. En docka kan säga sådant som för en pedagog eller vuxen är svårt att uttrycka. Kanske är det dags för en renässans...