Artikel
Håll Sverige Rent bjuder på nytt pedagogiskt material för förskolans skräpplockning. Hämta det här och låta er inspireras av spel och aktiviteter som gör skräpplockningen till ett roligt och lärorikt...

Artikel
Att sjunga är både mysigt och roligt. Här bjuder logoped Elvira Ashby på tips för hur man kan göra sångsamlingen riktigt språkutvecklande.

Artikel
Höstterminen 2018 står förskoleklassen inför stora förändringar, och det har väckt olika frågor bland lärarna. Vad innebär det i praktiken då förskoleklassen från att ha varit frivillig blir...

Artikel
Användbara erfarenheter och inspirerande tankar om en av förskolans mest intressanta pedagogiska miljöer – torget. En gemensam öppen yta som kräver organisation och som utmanar våra tankar kring vad...

Artikel
Förkortad arbetstid och hälsosatsning ger många sökande till förskollärar- och barnskötartjänster på Siriusgatans förskola i Bergsjön.

Artikel
Att arbeta med Superkompisar är ett sätt att skapa inkluderande samspelsmiljöer där alla barn kan hitta lekmöjligheter, där de kan utveckla sin sociala förmåga och stärka varandra som individer. Lisa...

Artikel
Mätta barn är glada barn som har energi för att leka och lära. Leka och lära är en stor del av innehållet på förskolan och därför blir det viktigt för oss i förskolans verksamhet att förse barnen med...

Artikel
Fågelsång, en flugas surr, droppet från en istapp ... Våren har många härliga ljud som ger oss den där speciella vårkänslan. Här får ni bildkort med fina foton som ni kan ha som stöd när ni letar...

Artikel
Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklassen obligatorisk med en mycket tydligare läroplan. Vilka konsekvenser får detta för det pedagogiska arbetet då det gäller barnens lek? Leif Strandberg...

Artikel
Smultronställets förskola i Kristianstad använder forumteater som ett verktyg för att göra barnen delaktiga i olika dilemman. Dramapedagogen Magda W Kokai berättar om vad forumteater är och varför...

Artikel
Barn är ibland tystare än vanligt under en kortare period, men kan också fastna i sin tystnad och riskera att gå miste om sociala kontakter, lek och lärande. Psykolog Karin Österlund ger råd om vad...

Artikel
För många barn kan måltidssituationerna upplevas på ett negativt sätt – då kan det underlätta att få bekanta sig med råvaror utanför själva måltiden. Här delar Sofia Lönnqvist med mig av sina tankar...

Artikel
Det är genom våra sinnen som vi upplever vår omvärld. Sinnescellerna registrerar det vi ser, hör, känner, luktar och smakar. Sinnescellerna skickar signaler till hjärnan som gör oss medvetna om våra...

Artikel
Nu finns det ett nätverk för forskare och förskollärare som arbetar med bilderböcker. Nätverket heter Les i nordiske barnehager, drivs av Högskolan i sydöstra Norge och stöds av Nordplus, Nordiska...

Artikel
Någon gråter, en annan skriker högt och ett tredje barn börjar kasta sand. För ett högkänsligt barn kan de många intrycken under en helt vanlig dag på förskolan innebära en stor utmaning.

Artikel
Pedagogiska påskharen tittar fram igen! Ladda ner påskharens flanobilder nu, och räkna och rimma på 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7.

Artikel
Trine Klette hoppas att hennes forskning ska vara till nytta när det handlar om att ta de minsta barnens behov på allvar. Hon har studerat ettåringar på norska förskolor och det hon funnit är något...

Artikel
Förskoleupproret berättar om barngrupper som växer och personal som inte orkar. Nu har man publicerat över 1 600 inlägg från förskollärare och barnskötare i hela landet om en förskola i kris.

Artikel
Här kan du skriva ut en föräldrainformation om köldskador. Artikeln ger allmänna råd köldskador och beskriver hur de ser ut, vad man gör när olyckan är framme och vad man kan tänka på för att minska...

Artikel
Alla som haft tjocka vantar på sig och samtidigt försökt bygga något eller göra något finmotoriskt, vet att frestelsen är stor att plocka av sig vantarna – även om det är minusgrader. Här kommer...

Artikel
Efter önskemål från många förskolor kan du nu ladda ned och skriva ut ett föräldramaterial om barns känslor. Dela ut till föräldrar eller använd det i samband med föräldramöten. Materialet är skrivet...

Artikel
I berättelsen om Minna, snart två år, får du konkreta exempel som belyser toddlarens behov och förmågor, som underlag för att diskutera och utveckla verksamheten i er förskola. Beskrivningen är ett...

Artikel
Matematikaktiviteter kan med fördel göras utomhus. Men ibland inbjuder inte vädret till några längre stunders matematiklek. Som tur är finns det mycket matematik även inomhus!

Artikel
Skolinspektionen har under tre år granskat kvalitet och måluppfyllelse i svenska förskolor. Slutrapporten visar att det finns stora kvalitetsskillnader i förskolans pedagogiska uppdrag.

Artikel
Låt barnen bli vår-detektiver och leta efter olika tecken på att våren är på gång. Här får ni bildkort med fina foton som ni kan ha som stöd för er vårspaning. När ni hittar ett vårtecken – kanske en...

Artikel
Grej of the Day, GOTD, är en metod som fått stor spridning i skolans värld och som nu även nått förskolan. På Soldalens förskola i Ystad har man skapat sin egen variant av GOTD. Här delar de med sig...

Artikel
Ett- och tvååringarnas lekar är ofta fysiska och sensoriska, som att hoppa, jaga, springa, känna och plaska. Samtidigt är behovet av trygghet stort. Så här kan du möta de yngsta barnens behov i...

Artikel
Det ligger ett stort ansvar på pedagogerna att dokumentera rätt, både etiskt och pedagogiskt. Vad lägger man ut? Vad publiceras? Frågar man barnen innan man gör det? När fotograferar man?...

Artikel
Genom att odla tillsammans i förskolan skapas många möjligheter till samtal om växter, mat och konsumtion. Att så frön, vattna, se dem gro och växa är lika fascinerande varje gång och behöver inte...

Artikel
Har barnets röst betydelse för förskolans ledarskap? I sin bok ”Barnet och förskolans pedagogiska ledarskap” lyfter Elisabeth Arnér och Solveig Sollerman fram barnets tankar och egna berättelser som...