Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. Denna del tar upp aktiviteter som på ett lekfullt sätt tränar räkning, antalsord, räknesystem och talsystem.

Artikel
Alla barn behöver stöd och vägledning med att förstå och handskas med känslor. Men hur lär sig barn att tolka sina och andras känslor, och hur kan du som pedagog förstå och möta barn i affekt?

Artikel
Att ge och ta emot feedback är inte alltid lätt. Men rätt använt – med kunskap och förståelse – blir det ett fantastiskt verktyg för motivation och utveckling!

Artikel
Allergierna ökar alarmerande och framför allt hos barn. Det är viktigt att regelbundet se över miljön och rutinerna i förskolan så att både barnen som har allergier och deras föräldrar kan känna sig...

Artikel
En broschyr från Livsmedelsverket – om matvanor och livsmedelssäkerhet.

Artikel
Använd det här formuläret för dokumentation om en olycka inträffar på din förskola.

Artikel
Dyra instrument behövs inte för att skapa rytm och musik. Pinnar, klädgalgar och äggskärare går minst lika bra! Här får du några enkla instrumenttips från språkpedagog Mallo Vesterlund.

Artikel
Låt barnen göra en pumpa att hänga på väggen eller i fönstret till halloween.

Artikel
Fjäril, katt, prickig hund eller kanske en läskig dödskalle? Här får du praktiska steg-för-steg-beskrivningar för flera populära ansiktsmålningsmotiv!

Artikel
Det är härligt att för en stund få bli någon annan än den man alltid annars är! Här får du tips och råd om ansiktsmålning av Cecilia Borgsten, fritidspedagog van ansiktsmålare.

Artikel
Små grodorna, Karusellen, Räven raskar över isen och de andra ringdanserna har sin givna plats under våra stora helger. Men hur lyder sångtexterna egentligen? Och vilka är rörelserna? Ibland behöver...

Artikel
Veckans matsedel
Det här formuläret är tänkt att fungera som ett planeringsverktyg för dig som arbetar i köket.

Artikel
Innan olyckan är framme
Använd det här formuläret för dokumentation om ett tillbud inträffar på din förskola.

Artikel
Förskolegårdar runt om i Sverige har verkligt varierande kvalitet. Det kan handla om en liten plätt av asfalt som knappt kan kallas förskolegård, till stora lummiga gårdar med gott om löst material...

Artikel
Förekommer läs- och skrivundervisning i förskolan? Och hur kan vi i så fall veta att den stöttar de språkliga förmågor som anges i förskolans läroplan? Del 2 i Ann S. Pihlgrens artikelserie handlar...

Artikel
Förskolan Barnasinnet använde sig av QR-koder i barngruppen. Här berättar förskolläraren Kristine Rende om hur IKT blev ett spännande inslag i förskolevardagen.

Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. Denna del tar upp former och figurer, mönster och symmetri, arkitektur och konst, och ger förslag på...

Artikel
För att barnets hjärna ska utvecklas optimalt behövs interaktion och möten med andra människor. Vilken roll och betydelse har pedagogen i utvecklingen av barns emotionella kapacitet och sociala...

Artikel
På den populära förskolan Smultronstället utanför Kristianstad i Skåne är djuren ständigt närvarande i barnens vardag. Här får vi följa med in i en verksamhet där både empatiska möten och ansvar...

Artikel
Det är lätt att fastna i gamla kommunikationsmönster, även då de inte är framgångsrika. Låt oss därför titta närmare på hur man med ett främjande förhållningssätt når fram till möten och samtal,...

Artikel
Anette Jahnke är universitetslektor vid Göteborgs universitet och process/projektledare vid forskningsinstitutet Ifous i Stockholm.

Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. I denna del får du veta mer om vad lokalisering innebär och vilken typ av aktiviteter som hjälper barn att...

Artikel
Vad kännetecknar begreppen lärande och undervisning, och hur hänger de samman? I fem artiklar berättar Ann S. Pihlgren om undervisning i förskolan, om varför den är lika aktuell som i skolan och...

Artikel
Spelar det någon roll vilket material man väljer att utrusta ateljén med och hur man placerar det? En krita är väl bara en krita … eller? Och behöver man verkligen flera sorters lera? Vilken skillnad...

Artikel
Att bygga koja är något som man kan göra tillsammans, barn och pedagoger, men som man också kan uppmuntra barnen till att försöka sig på själv. Med bra material och lite fantasi kommer man långt!

Artikel
Solgårdens förskola ligger i ett mångkulturellt område i Borås. Här arbetar man mycket med att välkomna de nyanlända barnen in i barngruppen, så att de känner sig delaktiga trots att man inte kan...

Artikel
Hur gör man när ett barn inte visar skuld eller förståelse för att ha gjort någon annan illa? Medkänslans pedagogik inriktar sig på självkännedom och medkänsla, inte bara med andra utan också med sig...

Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex matematiska aktiviteter och visar hur de kan omsättas i praktik. Denna del tar upp motiveringar, förklaringar, resonemang och logiska slutsatser och...

Artikel
Hur ska man tänka när man planerar för de olika funktioner som ska finnas i en ateljé? Den här artikeln bjuder på några grundläggande tips om hur man kan börja planera för de vanligaste funktionerna.

Artikel
Förskollärare Maria Högberg ville prova på att programmera tillsammans med barnen. Här berättar hon om processen och olika övningar. Bland annat insåg hon att det gällde att börja i det analoga.