Artikel
Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på tips om hur man kan rimma, sjunga och skoja kring alfabetets alla bokstäver. Ladda ned veckans bokstav – H.

Artikel
Lär sig barn genom yttre stimuli, genom att de mognar eller i samspel med andra och omgivningen? Här fortsätter klättrandet i det pedagogiska trädet och förskolans olika teoretiska perspektiv.

Artikel
I den här aktiviteten får barnen gå på skattjakt efter höstlöv. För att samla era fynd kommer ni att använda en äggkartong och en mall med höstlövsbilder som ni kan ladda ner här. Tillbaka på...

Artikel
En len, blank kastanj är en skatt som de flesta låtit slinka ner i fickan på hösten. Den här gången ska ni gå på skattjakt tillsammans! För att hålla ordning på allt ni hittar kan ni använda mallen...

Artikel
Primtal, tyst läsning och avancerade logiska resonemang hör inte till vanligheterna i en barngrupp. Bara fem procent av Sveriges barn är särskilt begåvade. Och just därför är de lätta att missa. –...

Artikel
En vikarie bokas ofta med kort varsel, och väl på förskolan ska allt klaffa. Vad behöver en vikarie veta för att förstå verksamheten och sin egen roll? Ladda ned artikelsamlingen som vänder sig...

Artikel
Magnus Karlsson har i sin doktorsavhandling undersökt hur barn hanterar moralfrågor. Han fann bland annat att det är tätt knutet till deras sociala relationer.

Artikel
Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på tips om hur man kan rimma, sjunga och skoja kring alfabetets alla bokstäver. Ladda ned veckans bokstav – G.

Artikel
Man måste inte sitta vid ett bord för att jobba med barns tal och språk. Häng med logopeden Elvira Ashby på ett pass med Babblarnas Språkgympa!

Artikel
Det finns flera inflytelserika teorier om hur barn lär sig och det kan vara svårt att hålla isär de olika synsätten. Följ med fil.dr Ann Pihlgren på en klättring i det pedagogiska trädet och lär dig...

Artikel
Dockvrå, hemvrå eller lägenhet. Förskolans olika rum – och olika namn på rummen – skapar olika genusförutsättningar. En trend just nu är att byta namn på hemvrån för att ge den nytt liv och nya...

Artikel
Den nya dataskyddsförordningen GDPR började gälla i maj 2018. Juristen Mikael Hellstadius ger praktiska exempel på personuppgiftshantering i förskolan, och vad GDPR innebär i dessa situationer.

Artikel
Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på tips om hur man kan rimma, sjunga och skoja kring alfabetets alla bokstäver. Ladda ned veckans bokstav – F.

Artikel
Hon sprider inspiration och kunskap om förskolans digitalisering, men har också ett djupt intresse för demokratifrågor och verksamhetsutveckling. Möt Erika Kyrk Seger, pedagogisk samordnare och...

Artikel
I maj 2018 började nya regler om hantering av personuppgifter att gälla i Sverige, i form av EU:s dataskyddsförordning. Vad innebär den nya dataskyddsförordningen – GDPR – i praktiken för förskolan?

Artikel
Vi dyker tillsammans med logopeden Elvira Ashby ner i boken Tal och språkträning i Babblarnas värld och bekantar oss med Karlstadmodellen – den pedagogiska plattform som Babblarna vuxit fram ur.

Artikel
Här ger tre personer med olika uppdrag sitt perspektiv på vikariefrågan – en vikarie, en förskollärare och en förskolechef. Planering, ansvarsfördelning och barns trygghet är några av de frågor som...

Artikel
Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på tips om hur man kan rimma, sjunga och skoja kring alfabetets alla bokstäver. Ladda ned veckans bokstav – E.

Artikel
Anna Backman tog på sig de naturvetenskapliga glasögonen och såg förskolans verksamhet på ett nytt sätt. Nu driver hon utvecklingen i Kungälvs kommun, med målet att synliggöra naturvetenskap och...

Artikel
Nu kan återvändande förskollärare lära om allt det nya som hänt sedan de sist arbetade i förskolan. De gör det tillsammans med andra som återvänt och får samtidigt möjlighet att pröva de nya...

Artikel
Hur bemöter och introducerar man en vikarie på bästa sätt? Med handfasta råd och förslag visar leg. psykolog Anna Hellberg hur en genomtänkt introduktion med tydliga förväntningar bidrar till att...

Artikel
Kooperativt lärande bygger på samspel och ömsesidigt beroende. Det skapar optimala förutsättningar för språkutvecklande verksamhet. Aktiviteterna ”Mina dina bilder” och ”Mötas på mitten” är konkreta...

Artikel
Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på tips om hur man kan rimma, sjunga och skoja kring alfabetets alla bokstäver. Ladda ned veckans bokstav – D.

Artikel
En fråga om detta med olika begrepp har kommit till Leif Strandberg. Begrepp som omsorg, vägledningar, fostran, undervisning… Här kan du läsa hur han svarar.

Artikel
Här får du förslag på övningar som hjälper barnen att upptäcka hur olika vi alla är, och hur olika vi upplever oss själva och omgivningen. Denna förståelse kan stärka och underlätta samspelet i...

Artikel
En enkel broschyr med information till vikarier som ska arbeta på just er förskola finns här att ladda ner som en färdig mall med text och bild. Broschyren ger ett trevligt välkomnande till nya...

Artikel
Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? I den sista delen av serien om kvalitetsarbetet i Almby förskoleområde i Örebro har vi kommit till fördjupning och utvärdering. Del 3 av 3.

Artikel
Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på tips om hur man kan rimma, sjunga och skoja kring alfabetets alla bokstäver. Ladda ned veckans bokstav – C.

Artikel
Tidiga utvecklingssamtal är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet för Almby förskoleområde i Örebro. Helena Yourston och Gunilla Eriksson Bergström, kvalitetsutvecklare, berättar mer. Del...

Artikel
Barngruppernas storlek och antalet barn per årsarbetare i Borås har minskat under perioden 2014–2018. Förändringen beror på att förskolor har kunnat söka statsbidrag för att minska barngruppernas...