Artikel
Hur reagerar hjärnan på stress? Vilka situationer i förskolan kan trigga igång barns stressreaktioner? Hur kan vi arbeta för att sänka stressnivåerna? Leg. psykolog Anna Hellberg ger vägledning.

Artikel
REDE – Respekt Empati Djur Etik – är ett djurinriktat värdegrundsmaterial som hjälper barn att utveckla sin empati. Det är ett långsiktigt djurskyddsarbete som har använts av lärare och pedagoger...

Artikel
2014 doktorerade Elisabeth Åsén Nordström i pedagogik vid Stockholms universitet: "Pedagogisk handledning i tanke och handling – en studie av handledares lärande". Sedan början av 2000-talet har...

Artikel
Allt fler jätteförskolor poppar upp i Sverige. Förskoleforum har undersökt vilka för- och nackdelar som finns med den här typen av förskolor. Vad händer till exempel när influensan kommer till en...

Artikel
Vad är den perfekta presenten till en giraff eller en elefant eller en zebra? Ladda ner flano-bilder och klura tillsammans med Clas Rosvall fram "alla-hjärtans-dag-presenter" till olika djur. Frågan...

Artikel
Erfarenheter, fakta och kroppsliga minnen utgör alla en väsentlig del i lärandet, och minnet är viktigt i allt vi gör och främjar i förskolan. Men hur går minnesprocessen till och hur kan vi stödja...

Artikel
På Stensjöns förskola i Mölndal har man skapat en egen nyhetsredaktion och en filmstudio där barnen själva blev producenter i stället för konsumenter av IKT.

Artikel
Nyss var det premiärvisning av en ny, grundläggande webbutbildning för vikarier i Göteborgs Stads förskolor. Utbildningen erbjuds alla vikarier innan de börjar jobba.

Artikel
För många nyanlända är mötet med den svenska förskolan det allra första steget in i det svenska samhället. Ett steg som ibland kan ske både med förväntan och undran.

Artikel
Förskoleforum har fått en pratstund med barnrättsexperten Fanny Davidsson som är aktuell med en ny bok om barnkonventionen i förskolan. Här berättar hon om sina tankar bakom boken och bjuder på några...

Artikel
Pedagogernas kunskap om barns känslomässiga utveckling och hur man kan möta och bekräfta barns känslor ger förskolan stora möjligheter att hjälpa barnen till större förståelse för sig själva och...

Artikel
Hur kan du som ansvarig för den pedagogiska verksamheten utveckla allas kunnande och intresse i att undervisa i matematik på din förskola? Eva Färjsjö går igenom teorier och bakgrund.

Artikel
En driven IKT-grupp med högt i tak, kunskapsspridning, inspiration och lustfylldhet är några av framgångsfaktorerna för en stark digital utveckling i Lackarebäcks förskolor. Detta är den första av...

Artikel
Undervisning i förskolan finns beskrivet i skollagen, men inte hur det ska genomföras i praktiken. Hur kan undervisning i förskolan se ut och vilka är förskolepersonalens uppfattningar om...

Artikel
Vi dyker på nytt ner i lådan för kvarglömda kläder. Efter tidigare artiklars trolleri med såväl fingervantar som sockor, har turen nu kommit till mössor och halsdukar. Tänk vad som kan lockas fram ur...

Artikel
En förutsättning för barns lärande och utforskande i förskolan är att de känner sig trygga. Här får du grundläggande kunskap om hur hjärnans alarmsystem fungerar och hur du kan stödja barn genom att...

Artikel
De invånare i ett land som saknar papper på sin rätt att bo just där, kallas papperslösa. Papperslösa barn har enligt skollagen rätt att gå i förskola. Men vilka rättigheter har de i övrigt och hur...

Artikel
På Krossverket finns en pedagogisk miljö där det digitala möter det analoga på ett fascinerande och lustfyllt sätt. Hit kan barngrupper tillsammans med pedagoger komma för att få syn på hur en...

Artikel
Sara Folkman har studerat lyssnandet i den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken. Hennes licentiatavhandling har väckt blandade reaktioner i förskolevärlden. Här får du veta mer om hennes undersökning.

Artikel
Det gäller att utnyttja varje årstid på bästa sätt. Vilka kan känna till vintern och dess utmaningar och glädjeämnen bättre än en förskola i Norrbotten?

Artikel
Kunskap om hjärnans utveckling och funktioner bidrar med ett viktigt perspektiv när vi arbetar för att skapa goda förskolemiljöer för alla barn. Den här artikelserien handlar om trygghet, känslor,...

Artikel
När det handlar om barn med autismspektrumdiagnos (ASD) i förskoleverksamheten, är kunskap A och O. Det slår professor Lise Roll-Petterson fast.

Artikel
Hur kan vi förstå och främja delaktighet för de yngsta barnen i musikaktiviteter i förskolan? Hur mycket kan barnen egentligen vara med och bestämma? Maria Wassrin tar sig an ämnet utifrån ett...

Artikel
Det sägs att programmering är framtidens språk som blir viktigt att behärska i en teknikintensiv tid. Men vad är det egentligen – och hur gör man? IKT-pedagog Sarah Wolf Näsström ger konkreta exempel.

Artikel
Hur kan robotar och programmering underlätta förskolans undervisning i naturvetenskap och matematik? Detta undersöks just nu i ett europeiskt forskningsprojekt.

Artikel
I denna sista artikel i serien får du läsa om de synergieffekter som skapades tack vare projektet Småbarnspedagogik.

Artikel
När bildpedagogen Elin Rydh målar med barnen vill hon locka fram leken. ”Jag tror generellt att ett utforskade arbetssätt passar alla skapande verksamheter”, säger hon.

Artikel
Karin Rönnerman, professor i pedagogik, berättar om hur några förskollärare använde aktionsforskning i det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla den egna verksamheten. Det genererade ett...

Artikel
Hennes forskning belyser de utmaningar och behov som föräldrar till barn med intellektuella funktionsnedsättningar möter ur ett systemperspektiv. Här berättar professorn vid Specialpedagogiska...

Artikel
Fick projektet några konsekvenser som förändrade deltagarnas synsätt och förståelse för de yngsta barnen i förskolan? I den här artikeln ligger fokus på projektdeltagarnas erfarenheter och synpunkter.