Artikel
Nu är de röda, doftande och redo att plockas. Smaken i naturens egna små gubbar är svår att överträffa, och pricken över i i våra mumsiga törstsläckare och mellanmålstips.

Artikel
Att dela en bokstund med en sexmånaders baby – kan det vara meningsfullt? En som vet mer om detta är barnbibliotekskonsulent Gertrud Widerberg i Göteborg, som vi träffat för att samtala om de minsta...

Artikel
Då var man Sveriges sämsta skolkommun. Nu, drygt tio år senare, har man vänt trenden och skapat en organisation som kontinuerligt ökar kvaliteten för barnen i Haninge. Henrik Lindh är central...

Artikel
Anna-Carin Håkansson, specialpedagog och handledare, visar hur du kan förstå olikheter och ge varje barn förutsättningar att utveckla en positiv och realistisk självuppfattning.

Artikel
Dagens relationer kan se ut på många olika sätt, och detta kan inverka på utvecklingssamtalen i förskolan. Vem – eller vilka – ska egentligen gå på dem? Leif Strandberg har undersökt vad som gäller,...

Artikel
Martina Lundström är pedagogista och arbetar med verksamhetsutveckling inom förskolan i hela Sverige. Här får vi bland annat ta del av hennes tankar om förskolans reviderade läroplan och vilka...

Artikel
Skulle #metoo ha kunnat undvikas? – För att nå ett jämlikt samhälle måste förändringen börja redan i förskolan, säger jämställdhetsexperten Kristina Henkel.

Artikel
En artikelsamling med artiklar om utmanande samtal i förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf.

Artikel
I förslaget till ny läroplan för förskolan står det att omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. Vad innebär detta och vad får förskollärarstudenterna med sig i sin utbildning när det...

Artikel
Gränsöverskridande möten mellan natur och digital teknik för en hållbar framtid – det är temat för utställningen Bordercrossing som lockat många nyfikna besökare till Haninge kommun, strax söder om...

Artikel
I Storbritannien ifrågasätter många numera att lekplatser har gummimattor och andra säkerhetsinslag, och man gör i stället lekmiljön mer utmanande för barnen. Anna Ekblad, leg. förskollärare och...

Artikel
Mie Josefson vid Stockholms universitet forskar på omsorgens innebörder i förskolan. Det är ett ämne som i dag uppmärksammas allt mer.

Artikel
Hur kan förskolan stödja barn som varit med om svåra händelser? Och hur kan man arbeta förebyggande med krisberedskap? Förskoleforum har fått en pratstund med Anna Hellberg, aktuell med boken När...

Artikel
På Äventyrets förskola i Örebro har man jobbat med ett bubbelprojekt. Det har man gjort såväl analogt som digitalt, vilket förskollärare Maria Högberg berättar om här.

Artikel
Projektorn är ett fantastiskt verktyg för att skapa fascinerande och föränderliga lärmiljöer. Men hur gör man, rent praktiskt, för att få till dessa lockande miljöer? Och vad kan vi välja att...

Artikel
Kooperativt lärande är en metodik för att skapa delaktighet, inkludering och socialt kompetenta barngrupper. Lisa Fohlin visar hur forskning stödjer metodiken och berättar steg för steg hur ni kan...

Artikel
På förskolan Väktaren inreder barnen själva sin ateljé. Leran finns alltid framme och pinnarna ligger i högar, redo att byggas med. Rörigt och kladdigt för de vuxna, men barnen älskar det! Del 2 i...

Artikel
Ordet fröken kan vara en het potatis i förskolans värld. Många barn och vårdnadshavare kallar de som jobbar i förskolan för fröken. En del som jobbar i förskolan tycker att det inte spelar så stor...

Artikel
Skoltavelfärg finns att köpa i färgaffären och är en vattenbaserad färg som ger en mattsvart yta som man kan skriva och rita på. I förskolans utemiljö kan den bli ett härligt och föränderligt...

Artikel
Bort med pärlplattorna – in med pinnarna! Den uppmaningen kommer från förskolläraren Helena Kaan i Huddinge, som inte räds stök och bök när det handlar om skapandeprocesser.

Artikel
Linda Linder hamnade i förskolan av en slump. I dag är hon hela förskolesveriges inspiratör – står upp för barnens delaktighet, skapar återbrukscenter och förklarar varför de estetiska ämnena är så...

Artikel
Autism är inte en generell empatisk funktionsnedsättning. Det är snarare en minskad förmåga till kognitiv empati, det vi kallar inlevelseförmåga. Däremot kan personer med autism ha ökad affektiv...

Artikel
Anna Hellbergs träffande beskrivningar av svåra samtalssituationer i förskolan ger underlag för diskussion och reflektion i arbetslaget. Hur skulle ni ha löst situationerna? Hur kan ni utveckla ert...

Artikel
Vissa barn hörs, syns och märks. Andra barn registrerar, tar in och samlar intryck. Minna är mamma till en högkänslig dotter. "Förskolan har betytt jättemycket för oss, främst för att de tagit hennes...

Artikel
Rimstad Rockerz började som en skoluppgift på lärarutbildningen i Malmö, eller som de själv beskriver det: ”det började med en sångsamling och är en pågående rockturné”. Här berättar de om varför...

Artikel
Emellanåt behöver man som pedagog ta upp känsliga ämnen i samtal med föräldrar. Med en tydlig struktur inför samtalet blir det lättare att agera professionellt och hantera oförutsägbara element som...

Artikel
Stärk barnens lekkompetens istället för att förbjuda. När vi förbjuder krigslekar i förskolan kan det öka intresset, men än viktigare är att vi stänger en kanal för barnen att uttrycka sig genom inom...

Artikel
Att reflektera över hur man själv framstår och uppfattas i svåra samtal ofta mycket utvecklande för den professionella identiteten och rollen. Anna Hellberg ger råd och verktyg för hur du kan...

Artikel
Varför ska sanden plattas till hela tiden? Vad händer när den förflyttas, förändras och förvandlas? I den här artikeln beskriver jag vad som händer med sanden, och varför den ständigt är i rörelse.

Artikel
Samtal med föräldrar kan vara både utmanande och stressande om känslorna blir upprörda och kommunikationen hakar upp sig. Anna Hellberg visar hur planering, kollegialt samarbete och utvärdering...