Kurs
Default image
Att leda en mångfacetterad verksamhet som förskolan kräver att man har en tydlig målbild, funktionella strukturer och ett medvetet och gott ledarskap. Denna utbildning ger dig möjligheten att...

Kurs
Default image
En utbildning för förskollärare som har samordnings- eller utvecklingsansvar, t.ex. arbetslagsledare och förste förskollärare.

Kurs
undervisande
En seminarieserie med uppskattade Ann S. Pihlgren. Medlemsrabatt för Förskoleforums medlemmar!

Kurs
Grej of the day i förskolan, fungerar det? Självklart! Detta arbetssätt är högaktuellt i ljuset av barns nyfikenhet och vilja att höra ”kunskapshistorier” samt styrdokumentens skrivningar om...

Kurs
Default image
Vad innebär resiliens och vilka är de psykologiska styrkor som forskningen identifierat som framgångsrika? Om det handlar denna utbildning.

Kurs
Utgångspunkten för den här kursen är att modern teknik stödjer lärandet i förskolan och att surfplattan är ett verktyg för att nå strävansmålen. Kursen vill visa att det går att arbeta smartare i...

Kurs
En kurs som utgår från nuvarande och kommande styrdokument och visar konkret och tydligt på hur en ökad digitalisering av förskolan kan utveckla verksamheten och stödja barnens utveckling.

Kurs
Default image
Kursen hjälper dig att stötta barn med bristande impulskontroll och förebygga psykisk ohälsa.

Kurs
I värdegrunden och uppdraget ingår att stärka barns medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Ändå säger många att barn i dag är mindre empatiska och mer jagcentrerade än tidigare och att...

Kurs
Default image
Maria Letzén beskriver vad ett främjande förhållningssätt är, ger förslag på arbetssätt samt hur man kan kommunicera utan att ha erövrat det svenska språket. Med exempel från teori och praktik...

Kurs
Default image
Kursen syftar till att pedagogen ska få möjlighet att utvecklas i att se och upptäcka naturvetenskap i barnens lek och hur man kan tydliggöra och jobba vidare med den.

Kurs
Default image
Förskolan måste vara i konstant förändring och leva i samklang med omvärlden. Hur är detta möjligt? Det handlar om att skapa förutsättningar i stället för att låsa sig fast.

Kurs
Default image
Om att skapa goda möten i personalgruppen som ger energi i stället för att ta.

Kurs
Default image
En väl fungerande skola utmärks av tydlig ansvarsfördelning och tydliga roller, där ledare och pedagoger vet vad som förväntas av dem. Kursen ger dig praktiskt användbara verktyg för att göra ett...

Kurs
Default image
Kursen behandlar konsten att skapa en avspänd atmosfär och få igång ett samtal för att kunna ta upp de svåra och känsliga frågorna.

Kurs
Default image
En föreläsning som tydligt visar hur vi vuxna bör agera i olika situationer för att hjälpa och stötta barnens utveckling genom gränssättning för deras ofta vilsna framfart.

Kurs
Default image
Fantasin och leken har en underbar förmåga att utveckla barns språk. Den här föreläsningen ger dig en ökad medvetenhet och insikt om möjligheterna i att arbeta med och aktivt stimulera alla barns...

Kurs
Default image
Praktiska verktyg för att tillämpa och förstå ett omfattande regelverk som styr förskolans verksamhet.

Kurs
Default image
Hur kan barnsyn, arbetssätt och utveckling av verksamheten leda till att förskolan uppfyller de mål som finns i styrdokumenten?

Kurs
Default image
Aktionsforskning är ett enkelt och kraftfullt kvalitetsutvecklingsverktyg för att få fatt på viktiga, aktuella och verklighetsförankrade frågeställningar.

Kurs
Default image
Som chef vet du ofta vad du bör göra. Det är dock inte alltid lätt att vara lika säker på hur du ska göra det i praktiken. Här får du möjlighet att träna för verkligheten och utveckla ditt ledarskap!

Kurs
Default image
Förskolans läroplan – hur kan vi arbeta för att utveckla barns matematiska förmågor?

Kurs
Default image
Vilka är mänsklighetens största upptäckter och uppfinningar? Den här föreläsningen handlar om den kanske största av dem alla, alfabetet.

Kurs
Default image
Låt oss introducera matematik på tusen och ett sätt. Clas Rosvall visar hur vi med rim och allitteration, med lek och lektion och med fakta och fantasi kan göra barnen förtrogna med siffror och tal...

Kurs
Default image
I kursen visas hur man som förskollärare kan stötta barnen i deras viktiga språkutveckling och hur man kan skapa en verksamhet som stöder både utveckling av språk och lärande. Fokus ligger på...

Kurs
Default image
Att arbeta utifrån sagan ger ett arbetssätt som stärker såväl det enskilda barnet som gruppen.

Kurs
Default image
En riktig vitaminkick i skapande! Du får under dagen möjlighet att uppleva materialens möjligheter och egenskaper.

Kurs
Default image
En inspirerande dag för dig som vill upptäcka och uppleva hur enkelt det är att arbeta med lera.

Kurs
Default image
Vi arbetar med gips på ett roligt och annorlunda vis med en metod som gör att alla lyckas.

Kurs
Default image
Skapa matematisk förståelse genom skapande verksamhet.