Person
Micke Hermansson
Micke Hermansson är mellanstadielärare med 25 år i yrket. Han håller utbildningar om det kunskapslyftande, motivationshöjande och prisbelönta projektet ”Grej of the Day” – ett slags mikrolektioner...

Person
anna-carin håkansson
Anna-Carin Håkansson är fil.mag. i specialpedagogik, tal- och språkpedagog samt handledare i sorgbearbetning. Hon har mångårig erfarenhet av specialpedagogiskt arbete på alla stadier både vad gäller...

Person
Anders Härdevik
Anders Härdevik är skolutvecklare, debattör och författare. Föreläsaren och kursledaren Anders Härdevik arbetar med att utveckla och handleda skolor och kommuner och har flera prestigefyllda uppdrag...

Person
Marie Lindvall Wahlberg
Marie Lindvall Wahlberg har erfarenhet som chef och ledare inom förskola och skola sedan 1995, och dessförinnan som pedagog sedan 1981. I dag är hon verksamhetschef i Upplands-Bro kommun samt...

Person
Maria Letzén
Maria Letzén är förskollärare med rektorsutbildning och har läst språk och matematik för pedagogiska ledare samt handledningsmetodik mot förskola och skola. Hon har även gått utbildning i att arbeta...

Person
Anna Söderström Ahrborn
Anna Söderström Ahrborn är förskollärare, pedagogista samt tf förskolechef, och har utbildat och processlett i många år, såväl i stora som i mindre sammahang samt både med kommunala samt enskilda...

Person
Mariann Kuusivuori
Mariann Kuusivuori är högskoleadjunkt vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola. Hon är även NT-utvecklare i Huddinge kommun, vilket bland annat innefattar...

Person
Åsa Wedin
Åsa Wedin är fil.dr i tvåspråkighetsforskning och professor i pedagogiskt arbete (svenska som andraspråk) vid Högskolan Dalarna. Hennes forskningsintresse rör främst flerspråkighet och literacy,...

Person
Elisabet Wahlström
Elisabet Wahlström arbetar som förskolechef i Nacka kommun och har en bakgrund som mellanstadielärare, rektor och biträdande rektor. Som en av de första i landet började hon hösten 2010 att arbeta...

Person
Ros-Marie Söderlundh
Ros-Marie Söderlundh är pedagog med två huvudsakliga inriktningar – massage och friskvård samt arbete med bild och form. Hon är även utbildad i kommunikations- och förändringsarbete. Som diplomerad...

Person
Karin Persson-Gode
Karin Persson-Gode är lärare i förskolan och författare till boken Upptäck naturvetenskap i förskolan. Hon föreläser om hur man kan arbeta med naturvetenskapliga experiment i förskolan och har...

Person
Helena Olsson
Helena Olsson har lång erfarenhet som förskollärare och pedagogista och arbetar idag som pedagogisk utvecklare. Hon har varit med att starta upp flera nya förskolor. Som pedagogista och pedagogisk...

Person
Bengt Grandelius
Bengt Grandelius är författare och leg. psykolog och har lång erfarenhet av psykosocialt/terapeutiskt behandlingsarbete med familjer, barn, ungdomar och vuxna. Han är även utbildare inom...

Person
Marie-Louise Nyberg
Marie-Louise Nyberg är förskollärare och språkpedagog och föreläser bland annat om barns språkutveckling. Hon anlitas ofta som expert och inspiratör för att stimulera metodutveckling i förskola genom...

Person
Christina Boork-Schillgard
Christina Boork-Schillgard har tidigare arbetat som förskollärare och förskolechef i Haninge och Botkyrka. Verksamhetsutveckling har ständigt varit i fokus för hennes arbete. Som kursledare fokuserar...

Person
Clas Rosvall
Clas Rosvall är författare, pedagog och föreläsare och har i många år inspirerat och utbildat andra pedagoger i språklek. Han har gett ut flera böcker inom området och även skrivit många barnvisor...

Person
Pia Ringborg Nilsson
Pia Ringborg Nilsson har arbetat som förskollärare i förskola och skola sedan 1985 och har i flera år även varit verksam som rektor inom både förskola och skola. Idag arbetar hon som förskolechef...

Person
Eva Färjsjö
Eva Färjsjö är högskoleadjunkt vid Södertörns högskola där hon arbetar inom lärarutbildningen. Förutom ämnesansvar och undervisning i matematikdidaktik har hon också, på uppdrag av Skolverket,...

Person
Gun-Britt Hedström
Gun-Britt Hedström är förskollärare och föreläser sedan 1985 om språkutveckling (TRAS, Bornholmsmodellen), sedan 2010 även om MIO. Hon har även rektorsutbildning och har arbetat bl.a. som...

Person
Leif Strandberg
Leif Strandberg är leg. psykolog och verksamhetsteoretiker. Han är författare och omtyckt föreläsare med Vygotskijs tankar som specialintresse. Hans senaste bok heter Läroplanen, barnen och jag – i...

Person
Maria-Pia Gottberg
Maria-Pia Gottberg är en av Sveriges främsta föreläsare och konsulter när det handlar om att bemöta barns känslor. Hon har utvecklat Friendy, ett koncept med stor spridning i Sverige, Norge och...

Person
Mikael Hellstadius
Mikael Hellstadius är jurist och specialiserad på skoljuridik. Han har drygt femton års erfarenhet av arbete med lagstiftning samt styrning och utveckling av skolväsendet, dels från Skolverket, dels...