Person
Trine Klette
Publicerat 2018-03-22 Vem är du? – Jag är född 1953, har två barn och bor i Oslo. Efter några år som antropologistudent på 70-talet, bestämde jag mig för att bli sjuksköterska. – Så länge jag kan...

Person
Hrönn Pálmadóttir
Publicerat 2018-02-27 Vem är du? – Jag är utbildad förskollärare, vilket jag jobbade som i många år i Reykjavík där jag bor. Jag tycker det är viktigt att ta till oss barnens egna perspektiv. Jag...

Person
Elisabeth Åsén Nordström
Publicerat 2018-02-13 2014 doktorerade Elisabeth Åsén Nordström i pedagogik vid Stockholms universitet: "Pedagogisk handledning i tanke och handling – en studie av handledares lärande". Sedan början...

Person
Lise Roll-Pettersson
Publicerat 2018-01-08 Vem är du? – Jag är född i England och uppvuxen i den östra delstaten North Carolina i USA. Jag kom till Sverige när jag gifte mig med en svensk man. Men jag har faktiskt...

Person
Karin Rönnerman
Publicerat 2017-12-04 Vem är du? – Jag har en bakgrund som förskollärare, med examen 1973. Jag arbetade i förskolor i 12 år i Göteborg, Östersund och Umeå. Parallellt med förskolläraryrket...

Person
Maria Wassrin
Publicerat 2017-10-23 Maria Wassrin har arbetat länge inom förskolan, som barnskötare, förskollärare och förskolechef. En period arbetade hon även som sångare. När hon började forska 2010 förde hon...

Person
Anette Jahnke
Publicerat 2017-09-06 Vem är du? – Jag är en 45-åring som är uppväxt på Gula Höja i Malmö. Sedan tjugo år bor jag i Göteborg med min man och tre barn men jag har fortfarande en underbar...

Person
Eva M Johansson
Publicerat 2017-08-16 Eva M Johansson disputerade med avhandlingen ”Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget. En etnografisk studie om bedömningspraktiker i förskolan.” Detta gjorde hon vid Göteborgs...

Person
Hanna Palmér
Publicerat 2017-07-18 ”Ju mer man lär sig om matematik i förskolan – desto roligare blir det” Hur kommer det sig att du blev forskare? Vad är det roligaste med detta yrke? – Jag är genuint nyfiken...

Person
Kassahun Weldemariam
Publicerat 2017-06-12 Vem är du? – Jag utbildade mig till lärare i mitt hemland och arbetade bland annat på SOS Barnbyar och sedan i fyra år på Dilla University i södra Etiopien. Hur kommer det...

Person
Maria Magnusson
Publicerat 2017-05-18 Vem är du? – Jag är ursprungligen från Stockholm men bor numera i Kalmar. Jag utbildade mig till förskollärare på 1980-talet i Södertälje och jobbade därefter i många olika...

Person
Mai Brit Helgesen
Publicerat 2017-04-05 ”Det är alltför lätt att peka ut fel och brister hos barn” Mai Brit Helgesen är forskare vid universitetet i Alta i Nordnorge och medlem i Forskargruppen för förskoleforskning...

Person
Ebba Hildén
Publicerat 2017-02-21 ”De yngsta barnen är väldigt kompetenta kommunikatörer” Det krävs närvarande och inlyssnande pedagoger för att se de yngsta barnens kompetens i förskolan. De små behöver gott...

Person
Hillevi Lenz Taguchi
Publicerat 2017-01-11 ”Jag vill bidra till att minska polariseringen mellan olika arbetssätt i förskolan.” Hillevi Lenz Taguchi hoppas med sin forskning få förskolans pedagoger att bli mindre...

Person
Carina Hjelmér
Publicerat 2016-12-07 Carina Hjelmér, universitetslektor vid Umeå universitet, hoppas att hennes forskning om demokratifostran kan bli bränsle för diskussioner om hur man kan arbeta med solidaritet...

Person
Tove Gerholm
Publicerat 2016-11-09 ”Förskolan och forskarvärlden behöver närma sig varandra” Tove Gerholm försöker i sin forskning förstå språkutvecklingsprocessen på djupet. Hon är också med i en forskargrupp...

Person
Leif Marklund
Publicerat 2016-09-19 ”Forskning mer socialt och roligt än vad jag trodde” Att som pedagog vara med i den digitala leken, ställa frågor och väcka samtalsämnen som kan lyfta den pedagogiska...

Person
Petra Petersen
2016-07-21 Petra Petersen undersöker i sin forskning vad som händer med barns delaktighet när de använder pekplattan och olika appar. Hur kommer det sig att du blev forskare? Jag har alltid varit...

Person
Martina Norling
Martina Norling riktar sitt forskningsintresse bland annat mot vilka förutsättningar och lärandeprocesser som erbjuds barn, individuellt och i samspel, i förskolans språkmiljö. Hur kommer det sig...

Person
Tarja Alatalo
”Förskollärare vill ha mer kunskap om språkinlärning" Tarja Alatalo är grundskollärare med inriktning årskurs 1−7, sv/so. Hon startade sin lärarbana 1998 och har därefter arbetat främst i F-1-2-3...

Person
Laila Niklasson
Laila Niklasson vid Mälardalens högskola är i sin forskning bland annat intresserad av förskolans roll i det livslånga lärandet och hur personalen där arbetar med olika uppföljningssystem. Det...

Person
Katina Thelin
Vad innebär det att att vara en lärande organisation? Vilka är de processer som pedagoger och skolledare är involverade i när de lär om och utifrån sin vardagspraktik − det som idag brukar kallas...

Person
Elza Dunkels
Elza Dunkels intresserar sig för maktfrågor och forskar för att göra världen mer rättvis. Barns och ungdomars säkerhet och deras lärande på internet är två grundbultar i hennes forskning. Hon deltar...

Person
Kerstin Bäckman
Kerstin Bäckman har arbetat som förskollärare sedan mitten av sjuttiotalet och har erfarenhet från arbete i förskola, förskoleklass och fritidshem. Barns lärande och hur förskollärare kan stödja...

Person
Karin Alnervik
Karin Alnervik är fil. dr i pedagogik och universitetsadjunkt vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköpings universitet. Hon är inriktad på dokumentationsarbete och verksamhetsutveckling i...

Person
Klara Dolk
Klara Dolk är utbildad förskollärare. År 2013 disputerade hon med ”Bångstyriga barn. Makt, normer och delaktighet i förskolan”. Idag är Klara lektor i förskoledidaktik vid Barn- och...

Person
Lina Lago
Publicerat 2016-10-17  ”Kulturmöten som uppstår när barn rör sig mellan skol-/verksamhetsformer intresserar mig” Lina Lago är före detta 4-9-lärare som efter ett par år som lärare i skolans tidiga...

Person
Susanne Klaar
Susanne Klaar har skrivit en avhandling om naturorienterat lärande i förskolan och samtidigt tagit fram nya verktyg för att studera barns lärande. Här berättar hon om sina forskningsresultat och hur...

Person
Lovisa Skånfors
Lovisa Skånfors har i sin forskning studerat hur förskolebarn tillsammans skapar kunskaper om sitt sociala liv i förskolan. Ålder, etablerade relationer och specifika kompetenser visade sig fungera...

Person
Maria Hedefalk
Maria Hedefalk har studerat förutsättningar för barns utveckling av handlingskompetens för hållbar utveckling. Det är viktigt att lärarna skapar sådana möjligheter där barn kan agera kritiskt. Hon...