Delaktighet


Delaktighet

Hur delaktighet ska åstadkommas i praktiken är inte alltid självklart, inte heller vems perspektiv som ska gälla. ”Vem är det som bestämmer här – om barns inflytande i förskolan?”, ”Förskolegården – en plats för delaktighet”, ”Den reviderade läroplanen: likabehandling” samt ”Barns rätt till delaktighet – en fråga om identitet”. Det är några vitt skilda exempel på de många artiklar om delaktighet som finns här.

Artikel
På Äventyrets förskola har det viktiga värdegrundsarbetet nu fått tillskott av äventyrspedagogik.
Kommentera
Artikel
Det enskilda barnets rättigheter ställs ofta mot principen om andras väl. I den här artikelserien diskuteras vardagliga konfliktsituationer mellan...
Kommentera
Artikel
Ibland ställs viljan att inte störa barnens lek mot principen att alla ska få vara med. I den här artikelserien diskuteras vardagliga...
Kommentera
Artikel
Vad händer när barnets integritet och självbestämmande krockar med förskolans regler och rutiner? Här diskuteras vardagliga konfliktsituationer...
Kommentera
Artikel
Temaarbetet om fest utmynnar i två olika aktiviteter – en fantasifull show och en fest för dockorna. Planering och förberedelser drar igång, och...
Kommentera
Artikel
Nästa steg i temaarbetet om fest är en samling där varje barn får visa sin teckning och berätta om den för övriga barn i gruppen. Kommunikationen...
Kommentera
Artikel
Fördelarna med att bjuda in såväl barn som föräldrar till att själva vara delaktiga i utformningen av förskolans pedagogiska miljö är många. Här...
Kommentera
4 gillar
Artikel
Pedagogisk miljö, delaktighet och inflytande är begrepp som diskuteras flitigt inom pedagogisk forskning. Men hur kan de förankras i förskolans...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Petra Petersen undersöker i sin forskning vad som händer med barns delaktighet när de använder pekplattan och olika appar.
Kommentera
Artikel
Går det att arbeta med Transformers, Spindelmannen och My little pony som värdegrund? Det gör man på Äventyrets förskola i Örebro.
Kommentera
Artikel
Vad händer om man tar med sig ett tidtagarur till hallen för att mäta hur länge barnen måste vänta på att få hjälp? Eller när vi vuxna sätter ord på...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Den här artikeln handlar om hur viktigt det kan vara att vänta med att ingripa i barnens aktiviteter, för att se hur situationen utvecklar sig. För...
Kommentera