Mångfald


Mångfald

Hur kan mångfald och jämställdhet stimulera upptäckandet och utforskandet av verksamheten i förskolan? Hur hanterar du det i vardagen och vilka problem kan du stöta på? Att arbeta för att skapa positiva möten oberoende av kön, familjens sammansättning, funktionsnedsättningar eller etnicitet, kräver kunskap och eftertanke. Här får du bland annat fakta och råd från Diskrimineringsombudsmannen (DO) om likabehandlingsplanen och ett reportage från Sveriges enda förskola för romska barn. Läs också om en förskola på Island, där flickor och pojkar hålls var för sig.

Artikel
Prinsessklänningar eller snabba bilar? Eller båda två eller tvärtom? I Gagnefs kommun satsas för fullt på genuscertifiering och här ska alla...
Kommentera
Artikel
Den är omskriven i hela världen och har flest manliga pedagoger i Norden. Här, på förskolan Nicolaigården i Stockholm, finns genustänk in i minsta...
Kommentera
Artikel
En bild säger mer än tusen ord. I förskolan produceras mängder av bilder varje dag, på både barn och pedagoger, och många bilder hängs upp på...
Kommentera
Artikel
Temaarbetet om fest utmynnar i två olika aktiviteter – en fantasifull show och en fest för dockorna. Planering och förberedelser drar igång, och...
Kommentera
Artikel
Nästa steg i temaarbetet om fest är en samling där varje barn får visa sin teckning och berätta om den för övriga barn i gruppen. Kommunikationen...
Kommentera
Artikel
Temaarbete är ett centralt arbetssätt i förskolan. Den här artikelserien bygger på en studie som gjorts i en förskola i ett mångkulturellt område...
Kommentera
Artikel
Vilken typ av lekar bjuder in till gränsöverskridande roller, och vilka är mer könsstereotypa? Och hur jämställda är utomhuslekar i detta avseende?...
Kommentera
Artikel
Docent Eva Änggård ger autentiska exempel på förskolebarns olika lekar utomhus och visar hur dessa kan tolkas ur ett genusperspektiv. Superhjältelek...
Kommentera (1)
Artikel
Vad säger forskningen om könsmönster i barns lekar? Och har utomhusleken bättre förutsättningar för jämställd lek? Docent Eva Änggård ger en översikt...
Kommentera
3 gillar
Artikel
I Kramfors satsar man på öppna asylförskolor, enligt ”Kramforsmodellen”. I del 2 berättar Åsa Jernström här om rutiner, föräldrar och personalens...
Kommentera
Artikel
Kaisu Akselsdotter, socionom och familjeterapeut, beskriver hur förskolan kan arbeta med bemötandet av traumatiserade flyktingbarn. Hon redogör också...
Kommentera
Artikel
Här hittar du frågeställningar kring barns delaktighet och identitetsskapande i förskolan. Ett bra diskussionsunderlag till personalmötet.
Kommentera