Mångfald


Mångfald

Hur kan mångfald och jämställdhet stimulera upptäckandet och utforskandet av verksamheten i förskolan? Hur hanterar du det i vardagen och vilka problem kan du stöta på? Att arbeta för att skapa positiva möten oberoende av kön, familjens sammansättning, funktionsnedsättningar eller etnicitet, kräver kunskap och eftertanke. Här får du bland annat fakta och råd från Diskrimineringsombudsmannen (DO) om likabehandlingsplanen och ett reportage från Sveriges enda förskola för romska barn. Läs också om en förskola på Island, där flickor och pojkar hålls var för sig.

Artikel
Det kan vara viktigt att se på förskolan i ett historiskt perspektiv för att bättre förstå vår vardag i termer av just könsfrågor.
Kommentera
Artikel
Genom att låta personadockor besöka förskolan stärks barnens identitet och mångfalden i förskolan levandegörs.
Kommentera
Artikel
För ungefär tio år sedan skrev jag en bok som heter Mångfald och medkänsla i förskolan. Den tog bl a upp behovet av att skapa en miljö och se till...
Kommentera
Artikel
Att ha tillgång till den senaste informationen är viktig, när det handlar om de viktiga frågor som DO arbetar för: likabehandling.
Kommentera
Artikel
Kanaljens förskola i Hofors, avdelning Junibacken, gjorde ett projekt om kvinnopionjären Kerstin Hesselgren. Ateljeristan Petra Nord berättar.
Kommentera
Artikel
Leif Strandberg besvarar här en mycket aktuell fråga. Välkommen att tycka till om hans svar!
Kommentera
2 gillar
Artikel
Att prata om olikheter är en viktig del i att förändra normer och skapa öppenhet. I den här artikeln får du en välfylld ”verktygslåda” att använda i...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Barnkonventionens alla rättigheter ska gälla för alla barn oavsett om de har någon form av funktionsnedsättning. Vad innebär detta i praktiken för...
Kommentera
Artikel
Jordbruksverkets pedagogiska material om stad och land utgår från förskolans läroplan och innehåller både lärarhandledning, fakta och roliga övningar...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Ett rörelsehinder är ett hinder först när det hindrar barnet i dess aktiviteter på förskolan, menar Leif Strandberg. Vi kan förstås inte komma ifrån...
Kommentera
Artikel
Hur bemöter man små barn som bär på svåra minnen och upplevelser? Maria-Pia Gottberg har rest till Afrikas östkust för att stödja pedagoger i arbetet...
Kommentera
Artikel
Det finns exempel på förskolor med till synes ”tråkig” utemiljö som gör storverk av det som finns, liksom det finns exempel på motsatsen. Allt hänger...
Kommentera