Mångfald


Mångfald

Hur kan mångfald och jämställdhet stimulera upptäckandet och utforskandet av verksamheten i förskolan? Hur hanterar du det i vardagen och vilka problem kan du stöta på? Att arbeta för att skapa positiva möten oberoende av kön, familjens sammansättning, funktionsnedsättningar eller etnicitet, kräver kunskap och eftertanke. Här får du bland annat fakta och råd från Diskrimineringsombudsmannen (DO) om likabehandlingsplanen och ett reportage från Sveriges enda förskola för romska barn. Läs också om en förskola på Island, där flickor och pojkar hålls var för sig.

Artikel
Vilken typ av lekar bjuder in till gränsöverskridande roller, och vilka är mer könsstereotypa? Och hur jämställda är utomhuslekar i detta avseende?...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Docent Eva Änggård ger autentiska exempel på förskolebarns olika lekar utomhus och visar hur dessa kan tolkas ur ett genusperspektiv. Superhjältelek...
Kommentera (1)
1 gillar
Artikel
Vad säger forskningen om könsmönster i barns lekar? Och har utomhusleken bättre förutsättningar för jämställd lek? Docent Eva Änggård ger en översikt...
Kommentera
4 gillar
Artikel
I Kramfors satsar man på öppna asylförskolor, enligt ”Kramforsmodellen”. I del 2 berättar Åsa Jernström här om rutiner, föräldrar och personalens...
Kommentera
Artikel
Kaisu Akselsdotter, socionom och familjeterapeut, beskriver hur förskolan kan arbeta med bemötandet av traumatiserade flyktingbarn. Hon redogör också...
Kommentera
Artikel
Här hittar du frågeställningar kring barns delaktighet och identitetsskapande i förskolan. Ett bra diskussionsunderlag till personalmötet.
Kommentera
Artikel
Genom att låta personadockor besöka förskolan stärks barnens identitet och mångfalden i förskolan levandegörs.
Kommentera
Artikel
Det kan vara viktigt att se på förskolan i ett historiskt perspektiv för att bättre förstå vår vardag i termer av just könsfrågor.
Kommentera
Artikel
För ungefär tio år sedan skrev jag en bok som heter Mångfald och medkänsla i förskolan. Den tog bl a upp behovet av att skapa en miljö och se till...
Kommentera
Artikel
Att ha tillgång till den senaste informationen är viktig, när det handlar om de viktiga frågor som DO arbetar för: likabehandling.
Kommentera
Artikel
Kanaljens förskola i Hofors, avdelning Junibacken, gjorde ett projekt om kvinnopionjären Kerstin Hesselgren. Ateljeristan Petra Nord berättar.
Kommentera
Artikel
Leif Strandberg besvarar här en mycket aktuell fråga. Välkommen att tycka till om hans svar!
Kommentera
2 gillar