Mångfald


Mångfald

Hur kan mångfald och jämställdhet stimulera upptäckandet och utforskandet av verksamheten i förskolan? Hur hanterar du det i vardagen och vilka problem kan du stöta på? Att arbeta för att skapa positiva möten oberoende av kön, familjens sammansättning, funktionsnedsättningar eller etnicitet, kräver kunskap och eftertanke. Här får du bland annat fakta och råd från Diskrimineringsombudsmannen (DO) om likabehandlingsplanen och ett reportage från Sveriges enda förskola för romska barn. Läs också om en förskola på Island, där flickor och pojkar hålls var för sig.

Artikel
I Malmö finns landets enda förskola för romska barn. Den heter förskolan Musikanten och är resultatet av ett flerårigt engagemang för utveckling....
Kommentera
Artikel
Behovet av insatser och fortbildning inom likabehandlingsområdet är lika stort i förskolan som i skolan. Därför arbetar Friends numera aktivt även i...
Kommentera
Artikel
Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i förskolan av två lagar i stället för en och det finns också två nya diskrimineringsgrunder....
Kommentera