Etik och livsfrågor


Etik och livsfrågor

Att få möjlighet att fundera över, och uttrycka, filosofiska frågeställningar är viktigt för barnen. Det handlar om att uppmuntra till insikter på deras nivå. Teoretisk bakgrund och praktiska aktiviteter hittar du i serien ”Filosofiskolan”. Vilka etiska värden som kan och ska gynnas i förskolans miljö samt hur barn, föräldrar och den pedagogiska personalen kan medvetandegöras om värdegrunden, det kan du läsa artiklar om här. Passa också på att stanna upp i vardagen och lyssna på tänkvärda betraktelser om barn och barndom av den uppskattade psykologen och Vygotskij-kännaren Leif Strandberg.

Artikel
Filosofi – är det något som angår förskolan? Ja, i allra högsta grad. För vad kan vara viktigare än att hjälpa barnen att upptäcka och sätta ord på...
Kommentera
Artikel
Det finns inga specifika symptom som talar om för oss att ett barn utsätts för misshandel eller sexuella övergrepp. Många barn vet inte heller att...
Kommentera
Artikel
Det finns stora vinster med att redan i förskolan börja samtala med barnen om mänskliga rättigheter och vårt ansvar för andras välmående. På så sätt...
Kommentera